Wojsko zamówi 742 kompletów radiometrów, których zadaniem jest wykrywanie i pomiar stopnia skażenia powierzchni nuklidami promieniotwórczymi. Termin składania wniosków wyznaczono na 30 maja br. – podaje defence24.pl.
Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił przetarg na zakup radiometrów, które można zainstalować w obiektach stałych o przeznaczeniu militarnym (np. punktach dowodzenia), na okrętach Marynarki Wojennej, w platformach (pojazdach, kontenerach) wojsk lądowych, a także na pokładach samolotów i śmigłowców w części kabinowej. Ponadto w wersji podstawowej (panel pomiarowy z sondami), radiometr ma być wykorzystany jako przenośny przyrząd rozpoznania i pomiaru skażeń. Zgodnie z polskim prawem, o dostarczenie armii radiometrów mogą ubiegać się firmy, mające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w innym państwie, z którym Polska lub UE zawarły umowy na dostawy sprzętu wojskowego.