W środę z wizytą w Warszawie przebywał Jorge Domecq, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA).

Jego spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem dotyczyło perspektyw rozwoju Agencji i możliwości pogłębienia zaangażowania Polski w jej prace.
Rozmówcy wspólnie określili pola, na których możliwe jest większe zaangażowanie RP i gdzie kompetencje polskiego przemysłu zbrojeniowego mogą stanowić istotną wartość dodaną do prac Agencji.
Omawiano także możliwości pozyskiwania finansowania dla planów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP przy wsparciu EDA oraz kwestie wsparcia reprezentacji polskich interesów przez Agencję na forum Unii Europejskiej.
Jorge Domecq to hiszpański dyplomata, który stoi na czele Europejskiej Agencji Obrony (EDA) od lutego ubiegłego roku.