Dziś w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy odbyła się odprawa szkoleniowa Szefostwa Finansów, dotycząca nowych zasad rozliczania wpływów z tytułu wsparcia, udzielonego wojskom obcym podczas ćwiczeń międzynarodowych odbywających się na obszarze RP.
W odprawie uczestniczyli przedstawiciele pionów finansowych i logistycznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ), Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.
W związku z faktem, że od 1 kwietnia br. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jest odpowiedzialny za rozliczanie wpływów z  tytułu wsparcia,  udzielanego wojskom obcym (Host Nation Support – HNS), w tym za wystawianie dowodów księgowych oraz egzekwowanie należności w całych Siłach Zbrojnych RP, Szefostwo Finansów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zrealizuje w 2016 roku cykl szkoleń, dotyczących tej problematyki.
Centralizacja systemu rozliczania udzielonego wsparcia ma na celu podniesienie efektywności całego systemu poprzez przejęcie części zadań w tym zakresie, dotychczas realizowanych przez Oddziały Gospodarcze, jak również jego uproszczenie przez współpracę wojsk obcych z tylko jednym ośrodkiem po stronie polskiej (Oddział Rozliczeń Międzynarodowych Szefostwa Finansów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych).
(kw)