Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował we wtorek o prowadzeniu analizy rynku, która dotyczy wielofunkcyjnych maszyn inżynieryjnych dla Wojska Polskiego.
Wielofunkcyjna maszyna inżynieryjna powinna umożliwiać wykonanie zadań wsparcia inżynieryjnego. Chodzi o realizację zadań związanych z zapewnieniem swobodnego ruchu wojsk, utrudnienie wojskom obcym przemieszczania się oraz zadania związane ze zwiększeniem zdolności przetrwania wojska. Z wykazu wymagań dla maszyn inżynieryjnych dowiadujemy się, że chodzi też o pokonywanie i usuwanie zapór fortyfikacyjnych, wykonywanie przejść w naturalnych przeszkodach terenowych czy przygotowanie i utrzymanie dróg na przełaj, utrzymanie, odbudowa i naprawa dróg Dzięki tym czynnością mobilność a co za tym idzie potencjał WP wzrasta. Do innych zadań należeć będzie rozbudowa fortyfikacyjna terenu. Równie ważnymi zadaniami ma być wykonanie rowów przeciwczołgowych, niszczenie dróg i obiektów komunikacyjnych w celu spowolnienia natarcia przeciwnika. Termin nadsyłania danych mija 25 maja br.