Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski zatwierdził program „Kościuszko”. Celem programu jest wsparcie powrotu do kraju polskich naukowców, którzy po ukończeniu doktoratu i opuszczeniu kraju podjęli pracę na zagranicznych uczelniach – podała dzisiaj oficjalna strona MON.

Program, poprzez umożliwienie powrotu z emigracji polskiej kadry naukowej, podniesie prestiż wojskowych uczelni i instytutów badawczych oraz szpitali klinicznych, co w przyszłości przełoży się na rozwój technologiczny polskich Sił Zbrojnych. Adresowany jest do polskich naukowców za granicą i jednostek naukowych, nadzorowanych przez MON – czytamy na stronie ministerstwa.

Naukowcy, którzy pozytywnie przejdą procedurę konkursową, podejmą zatrudnienie w wojskowych uczelniach, instytutach badawczych, bądź wojskowych szpitalach klinicznych, gdzie będą prowadzili prace mające na celu tworzenie technologii i rozwiązań podwójnego zastosowania o najwyższym światowym poziomie.

Ponadto w ramach programu będą finansowane projekty badawcze, których finalne efekty wpisują się w „Priorytetowe Kierunki Badań Naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2013–2022”.

Planowany budżet przeznaczony na realizację programu „Kościuszko” wynosi 10 mln zł a czas jego trwania nie powinien przekraczać 36 miesięcy.