Dokładnie 90 lat temu 18 kwietnia 1926 r. regularnie nadawać zaczęła pierwsza rodzima stacja radiowa. Ten dzień uznano za narodziny polskiej radiofonii.

„Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów.” – tak brzmiał pierwszy komunikat wygłoszony w polskiej stacji radiowej przez inż. Romana Rudniewskiego 25 lutego 1925 roku. Kilka miesięcy później w maju na falach polskiej rozgłośni  transmitowano koncert z udziałem m.in. Hanki Ordonówny i Aleksandra Zelwerowicza. 

W sierpniu Polskie Radio Spółka z o.o. otrzymało oficjalną już zgodę na nadawanie, a na jego czele stanął pierwszy dyrektor Zygmunt Chamiec. Dokładnie 18 kwietnia 1926 roku o godz. 17 polska rozgłośnia rozpoczęła regularną emisję audycji, przez co właśnie tę datę uznaje się za oficjalny początek działania Polskiego Radia. Sztandarowym sygnałem radiostacji, który nadawany jest po dziś dzień stał się początek „Poloneza A-dur” Fryderyka Chopina.

Przez niespełna wiek działalności rozgłośnia zdążyła się rozwinąć – dziś podmioty wchodzące w skład spółki to m.in. radiowe Jedynka, Dwójka. Trójka, Czwórka, Polskie Radio dla Zagranicy, Polskie Radio 24, Polskie Radio Rytm i Polskie Radio Dzieciom, nie wspominając już o  kilkudziesięciu stacjach tematycznych nadawanych wyłącznie przez Internet oraz  kilkunastu rozgłośniach regionalnych.