Projekt specustawy dotyczący Światowych Dni Młodzieży został przyjęty przez posłów jednogłośnie. Zdaniem rządu, specustawa jest konieczna, ponieważ do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów o ustawie imprez masowych.

Projekt zakłada m.in. przyznanie policji szczególnych uprawnień w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, a policja będzie mogła też sprawdzić wolontariuszy ŚDM. Projekt został przyjęty jednogłośnie – „za” głosowało 441 posłów.