Rozbudzenie zainteresowania historią u dzieci, które jeszcze nie uczą się jej w szkole – to główny cel najnowszej propozycji Muzeum Historii Polski w Warszawie. Odwołujący się do historii rodu Jagiellonów cykl spotkań rozpocznie się już w drugiej połowie marca. Jednocześnie najmłodsi pasjonaci historii będą mogli poznawać dynastię Piastów.

„Jagiellada” skierowana jest do rodzin z dziećmi w wieku 6-10 lat. Maluchy mają się tu przekonać, jak interesująca może być historia.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w soboty przy ul. Mokotowskiej 33/35 w dwóch turach o godz. 10 i 12:30. Każde składać się będzie z dwóch części: przedstawienia oraz warsztatów plastycznych.

„Jagiellada” będzie kontynuacją cyklu „Piastodzieje”, nagrodzonego „Złotym Słonecznikiem 2015” za najlepsze inicjatywy dla dzieci w Warszawie, a teraz kontynuowanego raz w miesiącu w niedziele.

Bohaterami kolejnych spotkań obu cykli będą:

19 marca – Władysław Jagiełło
20 marca – Mieszko I
16 kwietnia – Władysław Warneńczyk
17 kwietnia – Bolesław Chrobry
21 maja – Kazimierz Jagiellończyk
22 maja – Bolesław Śmiały
18 czerwca – Kazimierz Jagiellończyk
19 czerwca – Bolesław Krzywousty
17 września – Jan Olbrach
18 września – Synowie Krzywoustego
22 października – Aleksander Jagiellończyk
23 października – Henryk Pobożny
19 listopada – Zygmunt I Stary
20 listopada – Przemysł II
17 grudnia – Zygmunt August
18 grudnia – Władysław Łokietek
21 stycznia 2017 r. – Zygmunt August
22 stycznia 2017 r.– Kazimierz Wielki

Zajęcia są płatne: 10 zł – bilet rodzinny za jedno spotkanie.

Zapisy przyjmowane są od adresem: oferta.edu@muzhp.pl

Liczba miejsc ograniczona.