Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła z nieoczekiwaną propozycją. Jeśli wprowadzono by ją w życie, znikłaby cisza wyborcza.

PKW przedstawiła propozycje kilkudziesięciu zmian w kodeksie wyborczym. "Wśród proponowanych zmian znalazła się również kwestia rozwiązania problemu ciszy wyborczej. Według PKW miałaby ona obowiązywać wyłącznie w lokalach, w których odbywa się głosowanie" - informuje telewizjarepublika.pl.

Jak tłumaczy swoje propozycje PKW?

– Postęp technologiczny, rozwój nowych mediów, w tym portali społecznościowych powoduje, że obecnie cisza wyborcza staje się fikcją. Wydaje się, że cisza wyborcza powinna obowiązywać jedynie w dniu głosowania w lokalu wyborczym, tj. wyłącznie wewnątrz budynku, w którym znajduje się ten lokal, oraz w odległości np. 100 metrów od tego budynku.


Telewizja Republika zauważa, że gdyby propozycja PKW została przyjęta, możliwe byłoby podawanie np. wyników sondaży, prowadzonych na bieżąco w dniu wyborów.