Papież Marcin V bullą z 1427 roku nadał Radzie Miasta Gdańska pozwolenie na utworzenie w ratuszu kaplicy dla rajców. Do tej pory historycy sądzili, że msze odbywały się w Sali Wielkiej. Teraz nie są już tego tak pewni, a to za sprawą niezwykle cennego odkrycia.

W Komorze Palowej podczas prac konserwatorskich historycy natrafili na unikatowe detale pochodzące ze średniowiecza. Na jednej ze ścian po odsłonięciu tynków pojawiły się m.in. resztki sceny ukrzyżowania. To drugie miejsce w budynku ratusza, w którym odnaleziono takie malowidło. Wcześniej także scenę ukrzyżowania znaleziono w pomieszczeniach Małego Krzysztofa. Problem w tym, że to pomieszczenie jest za małe na odprawianie praktyk liturgicznych. Co innego Komora Palowa.

Odkrycie malowidła skłania do stwierdzenia, że historyczna kaplica mogła znajdować się więc w przyziemiu ratusza. Nie ma na to dodatkowego potwierdzenia, ale z pewnością daje do myślenia historykom. Przy okazji badań konserwatorzy zbadali oni też w ratuszu najstarszy gdański strop metodą dendrochronologiczną i wykazali, że musiał on powstać pomiędzy 1378 a 1379 r. To nie koniec prac prowadzonych w pomieszczeniach ratusza, a interesujacych odkryć może być więcej.