Ponad 1/3 badanych firm w Polsce przyznaje, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy padła ofiarą nadużyć. 65 proc. przypadków dotyczyło sprzeniewierzenia aktywów, a 32 proc. cyberprzestępczości. Straty ponoszone w wyniku takich incydentów są ogromne – 44 proc. firm straciło ponad 400 tys. zł. To wnioski z najnowszego raportu firmy doradczej PwC „Ciemna strona mocy, czyli kto i jak oszukuje polskie firmy. Badanie przestępczości gospodarczej 2016”.

Ciągle częstym nadużyciem w polskich firmach pozostaje korupcja. 16 proc. respondentów przyznało, że w ostatnich 24 miesiącach ktoś prosił ich o wręczenie łapówki, a 18 proc. jest przekonanych, że straciło kontrakt na rzecz konkurenta, który wręczył łapówkę.


- Odnotowaliśmy w Polsce korzystny trend spadkowy w porównaniu do poprzedniego badania. Z jednej strony może to wskazywać, że coraz więcej firm wdraża rozwiązania systemowe pozwalające na monitorowanie ryzyka i wykrywanie nadużyć. Z drugiej natomiast nie można zapominać, że zagadnienie nadużyć i przestępstw gospodarczych to wciąż trudny i często niechętnie poruszany w świecie biznesu temat

- mówi Angelika Ciastek-Zyska, menedżer w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC.

Autorzy raportu PwC „Ciemna strona mocy, czyli kto i jak oszukuje polskie firmy” podkreślają, że straty finansowe związane z występowaniem nadużyć w firmach są ogromne. 22 proc. przedsiębiorstw straciło pomiędzy 400 tys. zł a 4 mln zł, a kolejne 22 proc. zanotowało stratę 4 mln zł i więcej. Jednak w wyniku nadużyć nie tylko finanse firm są zagrożone. 69 proc. respondentów przyznaje, że tego typu incydenty obniżają morale pracowników, 53 proc. zwraca uwagę na pogorszenie relacji biznesowych, a 30 proc. na negatywny wpływ na reputację marki.

Kim są sprawcy nadużyć? Po raz pierwszy od początku prowadzenia badania za większość incydentów były odpowiedzialne osoby spoza firmy (57 proc.). Z kolei oszuści z wewnątrz organizacji to w 20 proc. przedstawiciele kadry kierowniczej. Najczęściej są to mężczyźni z wyższym wykształceniem, w wieku 31-40 lat, pracujący w danej firmie od 3 do 5 lat.


- Niezależnie od kategorii identyfikowanych nadużyć, wszelkie ich przejawy skutkują wymiernymi stratami finansowymi dla firm. Uwagę zwraca stosunkowo duża grupa respondentów, która zadeklarowała, że nie wie, jakiej wysokości straty poniosły ich przedsiębiorstwa w wyniku nadużyć. Świadczyłoby to o nadal niewystarczającym wykorzystaniu możliwości posiadanych systemów czy nawet o braku podstawowych narzędzi monitoringu i kontroli

- zauważa Piotr Szymankiewicz, menedżer w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC.