- Cyfryzacja sektora publicznego jest bodźcem, którego polska gospodarka potrzebuje. Rozwój e-państwa jest jednym z elementów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreślił wiceminister Adam Hamryszczak, inaugurując konferencję Państwo 2.0. – poinformowało ministerstwo rozwoju.

Impulsem do rozwoju cyfrowego będą też fundusze unijne. Tylko w Programie Polska Cyfrowa (POPC), na wzmacnianie cyfrowych fundamentów naszego kraju, przeznaczymy ok. 9 mld zł. Dzięki działaniom współfinansowanym z POPC każdy mieszkaniec Polski zyska dostęp do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz nowoczesnych e-usług i otwartych informacji publicznych. Fundusze będą dostępne też w Programie Wiedza Edukacja Rozwój i programach regionalnych. Nie można zapomnieć też o inteligentnych specjalizacjach – środki europejskie zostaną zainwestowane w obszary, w których kraj lub dany region mogą uzyskać przewagę konkurencyjną. Wśród nich znalazły się technologie informacyjno-komunikacyjne.

Wiceszef resortu podkreślił, że innowacyjna i konkurencyjna gospodarka musi opierać się na elektronicznym systemie komunikacji, także w sferze publicznej. 


- Dlatego musimy stworzyć kompleksowy system e-administracji, która zapewni obywatelom i przedsiębiorcom szybki i wygodny dostęp do cyfrowych usług

– dodał.

Kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca ministerstw, która pozwoli na pełną koordynację działań wszystkich instytucji i podmiotów zaangażowanych w rozwój e-państwa.

- Chcemy, by Polska awansowała w globalnym rankingu, tzw. e-government development index – podkreślił wiceminister Hamryszczak.