Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 69,3 pkt, co plasuje nasz kraj na 39. miejscu w rankingu światowym i 18. pozycji w zestawieniu regionalnym. Oznacza to, że wciąż jesteśmy krajem „umiarkowanie wolnym”.

Liczby te podał Indeks Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation i "The Wall Street Journal".

To kolejny z rzędu odczyt Indeksu, w którym nasz kraj poprawił swój wynik, a jednocześnie najlepszy w historii tego raportu wynik Polski, która począwszy od 2012 r., poprawiła swoją pozycję o 5,1 pkt. W tegorocznym zestawieniu na szczególną uwagę zasługuje poprawa w zakresie praw własności (+5,0), poziomu korupcji (+1,0), warunków dla biznesu (+1,4), polityki monetarnej (+3,9) oraz wolności inwestycyjnej (+5,0).

- Bardzo dobrze, szczególnie w perspektywie od 1995 roku, jesteśmy oceniani w zakresie otwartości rynku i polityki monetarnej, jednak wiele pracy jest do zrobienia w zakresie wydatków publicznych i rynku pracy. Wyżej od nas plasują się w tym zakresie nasi sąsiedzi: Litwa, Niemcy oraz Czechy

- mówi Marcin Nowacki, dyrektor ds. międzynarodowych Warsaw Enterprise Institute (WEI), fundacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), który zaprezentował raport w ministerstwie rozwoju.

I dodaje:

W naszym przekonaniu kluczowe z punktu widzenia podążania Polski w kierunku kraju w pełni wolnego gospodarczo są zdyscyplinowanie finansów publicznych, uelastycznienie rynku pracy, niższe opodatkowanie pracy oraz przejrzyste prawo gospodarcze.


Jak wynika z Raportu, wśród krajów europejskich w czołówce utrzymują się: Szwajcaria - 81,0; Irlandia - 77,3; Estonia - 77,2; Wielka Brytania - 76,4 oraz Dania - 75,3. W rankingu porównano 44 kraje europejskie, z czego zdecydowana większość jest co najmniej „umiarkowanie wolna”.

- Polska gospodarka rośnie nieprzerwanie od 25 lat, systematycznie poprawiając równocześnie pozycję w wielu prestiżowych międzynarodowych rankingach gospodarczych. PKO Bank Polski jako lider krajowego sektora bankowego od lat konsekwentnie wspiera wysiłki mające na celu rozwój polskiej gospodarki i naszego systemu finansowego

- mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

W czołówce światowej rankingu, jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się niezmiennie: Hong Kong - 88,6; Singapur - 87,8; Nowa Zelandia - 81,6; Szwajcaria - €“ 81,0 oraz Australia - 80,3. W badaniu brano pod uwagę 178 państw.