Prezydent podpisał ustawę medialną. Nadchodzą zmiany w mediach publicznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę medialną.

Tomasz Hamrat/Gazeta Polska
Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę medialną. Nowelizacja zmienia zasady powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych i zarządów jednostek publicznej radiofonii i telewizji działających w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Eliminuje ona kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie wyboru składów rad nadzorczych i zarządów istniejących spółek publicznej radiofonii i telewizji, przyznając je ministrowi skarbu państwa. – Media publiczne muszą być obiektywne, rzetelne i wiarygodne. Dziś media nie mają takich cech. Media publiczne musząc cechować się bezstronnością – powiedziała Małgorzata Sadurska, szefowa KPRP.

W czwartek, 31 grudnia 2015 roku, zakończyło się siódme posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie przyjęli bez poprawek m.in. nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji.

Informację o podpisaniu ustawy medialnej podała na konferencji prasowej szefowa Kancelarii Prezydenta.

Pan prezydent z troską odnosi się do tego, żeby media publiczne w Polsce chowały się wiarygodnością, rzetelnością, obiektywizmem. Prezydent z uwagą zapoznał się z tymi wszystkimi apelami, stanowiskami, które w ostatnim czasie docierają do Kancelarii, albo za pośrednictwem mediów Kancelaria dowiaduje się o tych apelach. Prezydent również podziela takie zdanie i zależy mu na tym, żeby media publiczne w Polsce wykonywały swoją misję publiczną. Prezydentowi zależy na tym, żeby media były bezstronne, obiektywne i wiarygodne

– powiedziała Małgorzata Sadurska.

Dodała, że dziś trudno zaobserwować, by media cechowały się takimi kryteriami.

Natomiast z tym, co mamy dzisiaj do czynienia, to, co obserwujemy, trudno powiedzieć, żeby media publiczne cechowały się takimi właśnie kryteriami. Obserwujemy, że bardzo często subiektywna, własna opinia dziennikarza zastępuje obiektywną informację, która powinna docierać do telewidza lub radiosłuchacza. Nie będę teraz mówiła o przykładach, bo nie ten czas i moment. Prezydentowi zależy, żeby media publiczne w Polsce spełniały swoją rolę. Dlatego prezydent podpisał ustawę o radiofonii i telewizji. Tym samym prezydent dał szansę parlamentowi na stworzenie takich norm, takich przepisów prawnych, które zagwarantują w przyszłości, że media publiczne, media narodowe będą właśnie rzetelne, obiektywne i wiarygodne. Prezydentowi bardzo na tym zależy i będzie obserwował media publiczne, żeby cechowały się bezstronnością w stosunku do każdej strony sceny politycznej, żeby obiektywna informacja nie była mieszana z komentarzem. Prezydent liczy na to, że pod wymogami nowej ustawy medialnej, którą parlament jest zobligowany uchwalić, nowe media publiczne, nowe media narodowe będą wizytówką na arenie Europy

– mówiła.

Kilka dni temu Marek Magierowski, szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta, w programie „Kawa na ławę” w TVN24 został zapytany, czy Andrzej Duda podjął już decyzję dotyczącą podpisania ustawy. 

Za każdym razem, kiedy wpływają ustawy do Kancelarii powtarzam: prezydent podejmie decyzję w stosownej chwili, ma na to konstytucyjny termin 21 dni. Nie wykluczam, że nie wykorzysta go w pełni

– podkreślił Magierowski. 

Nowelizacja zmienia zasady powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych i zarządów jednostek publicznej radiofonii i telewizji działających w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Eliminuje ona kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie wyboru składów rad nadzorczych i zarządów istniejących spółek publicznej radiofonii i telewizji, przyznając je ministrowi skarbu państwa – do czasu wprowadzenia nowej organizacji mediów narodowych.

Ustawa znosi kadencyjność członków rad nadzorczych i zarządów tych spółek, a także ogranicza liczebność rad nadzorczych do trzech osób. Obecnie w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu rady są siedmioosobowe, a w przypadku rozgłośni regionalnych – pięcioosobowe. Ponadto nowelizacja ustanawia inne niż w dotychczasowym stanie prawnym wymagania wobec kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów. Członkowie zarządu będą musieli posiadać kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz być osobami niekaranymi. Ustawa zawiera także przepisy, zgodnie z którymi z dniem jej wejścia w życie ulegają skróceniu kadencje oraz wygasają mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek: „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna”, a jednocześnie zarządy tych spółek działają w dotychczasowym składzie do czasu powołania nowych zarządów, jednakże bez zgody ministra skarbu państwa nie mogą dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani czynności z zakresu prawa pracy. Zarządy i rady nadzorcze spółek radiofonii i telewizji zgodnie z postanowieniami ustawy działają w dotychczasowym składzie do czasu dokonania zmian w ich składach w oparciu o przepisy wprowadzane nowelizacją.

Ustawa przewiduje ponadto, że minister skarbu państwa dostosuje statuty spółek Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej do nowych przepisów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji. Do czasu rejestracji nowych statutów postanowienia dotychczasowych statutów sprzeczne z treścią ustawy nie będą miały zastosowania.Ustawa zawiera także regulację przewidującą wygaśnięcie stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia dotychczasowych członków zarządu spółek: „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” z dniem powołania nowych zarządów oraz odnoszącą się do odpraw pieniężnych i umów z zakazie konkurencji dotychczasowych członków zarządów tych spółek.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a traci swą moc z dniem 30 czerwca 2016 r.

 

 Źródło: niezalezna.pl,300polityka.pl

mg,plk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo