Prawnicy z PAN przeciwko PiS. A wśród nich... członkowie PZPR i minister z PO

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk podjął uchwałę o "naruszeniach konstytucji", odnoszącą się do rzekomego zamachu PiS na wartości konstytucyjne i państwo prawa.

Pesell; creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk podjął uchwałę o "naruszeniach konstytucji", odnoszącą się do rzekomego zamachu PiS na wartości konstytucyjne i państwo prawa. Politolog Przemysław Żurawski Vel Grajewski przyjrzał się sylwetkom członków Komitetu Nauk Prawnych - ich życiowy dorobek całkowicie tłumaczy ich atak na Prawo i Sprawiedliwość...

We wczorajszej uchwale Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk stwierdza, że "nasilające się w ostatnich dniach zjawiska bezpośrednio dotyczące Konstytucji RP i obowiązującego porządku prawnego dowodzą naruszania zasady ustrojowej podziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

W uchwale czytamy również, że "Komitet Nauk Prawnych PAN przeciwstawia się wszelkim formom nihilizmu konstytucyjnego i prawnego, pogardy dla zasady demokratycznego państwa prawnego, obejścia i nadużycia prawa, wykorzystywania i nadużywania mechanizmów demokratycznych dla ograniczenia demokracji i rządów prawa". Członkowie Komitetu Nauk Prawnych PAN stoją także na stanowisku, że "zastosowanie przez Prezydenta RP prawa łaski w stosunku do osób skazanych nieprawomocnie stanowi naruszenie trybu postępowania o ułaskawienie i niedopuszczalne wkroczenie organu władzy wykonawczej w zakres kompetencji władzy sądowniczej". 

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 17 członków Komitetu Nauk Prawnych PAN. Za podjęciem uchwały oddano 13 głosów, 1 głos wstrzymujący oraz 3 głosy przeciwne (prof. Tomasz Giaro, prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Mirosław Sitarz, którzy zapowiedzieli złożenie zdania odrębnego wobec uchwały).

Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski opublikował na Facebooku niektóre punkty życiorysów profesorów, którzy głosowali za podjęciem uchwały. Dzięki politologowi możemy bliżej przyjrzeć się prawniczym "obrońcom demokracji":

Przewodniczący KNP PAN - Mirosław Wyrzykowski - w latach 1977–1979 był pracownikiem kontraktowym Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie. 
Bogusław Banaszak - w listopadzie 2010 został zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 
Zbigniew Ćwiąkalski - minister w pierwszym rządzie D. Tuska - członek honorowego komitetu poparcia B. Komorowskiego w ostatnich wyborach [w latach 1972–1981 należał do PZPR - przyp. Niezalezna.pl]
Jan Kazimierz Działocha - 1993–97 senator, 1997–2001 poseł z listy SLD
Marian Filar - 1978-1979 - wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie [należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, potem do Unii Wolności, następnie do Partii Demokratycznej – demokraci.pl, był też posłem z listy Lewicy i Demokratów - przyp. Niezalezna.pl] 
Józef Frąckowiak - w latach 1994-1998 oraz 2002-2006 (czyli powoływany za rządów postkomunistów) członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
Leszek Kubicki - w latach 1956–1990 w PZPR. 1996-1997 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (SLD)
Ewa Łętowska - RPO - mianowana jeszcze przez PZPR w 1987 r. [sędzia Trybunału Konstytucyjnego rekomendowana przez posłów SLD, PSL i UP - przyp. Niezalezna.pl]
Henryk Olszewski - od 1959 PZPR - odznaczony orderem odrodzenia Polski (1977)
Monika Płatek - autorka stwierdzenia: "Różnica między tymi, co zabili ben Ladena, a nim samym, jest taka, że ci pierwsi mają większą władzę i większą siłę rażenia. Poza tym nic ich nie różni"
Stanisław Waltoś - 2015 - członek honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - w latach 1988 (!!!)–2006 nieprzerwanie zasiadała w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2010 została zgłoszona przez PO na stanowisko sędziego TK
Adam Zieliński - 1955–1982 orzekał w Sądzie Powiatowym, a następnie w Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszawy. Od 1970 - dyrektor departamentu prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. 1982–1992 sędzia i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Równocześnie w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1976–1984 i 1986–1989), członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL Wojciechu Jaruzelskim, 1989–1991 "poseł" na Sejm kontraktowy z ramienia PZPR

 

Źródło: niezalezna.pl

#PO

wg
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo