Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku października, to wzięłoby w nich udział 59 proc. dorosłych Polaków. Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem (prawie 44 proc.). Do parlamentu weszłyby także PO, PSL, Kukiz’15, .Nowoczesna - podaje GFK.
 
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-6 października br., jednak jego wyniki opublikowano dopiero dziś. W porównaniu z wrześniową falą badania notowania PiS (+SP+PR) wzrosły o 0,4 punktu proc. do 43,7 proc. Natomiast istotnie spadły notowania PO o 4 punkty proc. do 27,1 proc. Ponad progiem wyborczym znalazły się jeszcze: Kukiz’15 (5,7 proc., spadek o 1,1 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (5,6 proc., wzrost o 1,7 pkt. proc.) oraz Nowoczesna (5,1 proc., wzrost o 2,4 pkt. proc.).
 
Poza parlamentem znalazłyby się: Zjednoczona Lewica (5,9 proc., wzrost o 0,4 pkt. proc.), Korwin (4,1 proc., wzrost o 0,9 pkt. proc.), Liga Polskich Rodzin (0,6 proc.), Unia Polityki Realnej (0,5 proc.), Socjaldemokracja Polska (0,4 proc.), Prawica Rzeczypospolitej (0,4 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,4 proc.), KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” (0,3 proc.), Kongres Nowej Prawicy (0,2 proc.).
 
W październiku 59 proc. respondentów deklaruje, że wzięłoby udział w wyborach. Wśród respondentów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, 10 proc. jest niezdecydowanych, na którą partię głosować. W porównaniu z badaniem wrześniowym odsetek ten spadł o 2 punkty proc.

Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest prowadzone przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej. Październikowa fala badania została przeprowadzona w dniach 1-6 października 2015 r. metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów w ramach badania omnibus CAPI na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020. - informuje GFK.