Stowarzyszenie RKW Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy zwraca się do wszystkich centroprawicowych i antysystemowych ugrupowań politycznych uczestniczących w wyborach parlamentarnych w woj. kujawsko-pomorskim (okręgi wyborcze nr 4 oraz nr 5). Mamy prośbę o chwilę refleksji nad sprawą wspólnego przypilnowania różnych etapów procesu wyborczego.

Postulujemy podjęcie kilku wspólnych inicjatyw służących zwiększeniu szans na uczciwy przebieg wyborów parlamentarnych w dniu 25. X. 2015r. oraz ich rozliczenie, co będzie miało zasadnicze przecież znaczenie dla wszystkich niepodległościowych i antysystemowych partii.

Stowarzyszenie RKW jest żywotnie zainteresowane wyeliminowaniem oszustw wyborczych. Pragniemy zwrócić uwagę na trzy kluczowe zagadnienia:
1. Członkami OKW oraz Mężami Zaufania powinni być uczciwi ludzie
2. Przeszkolenie tych osób przed 25.X
3. Rozliczenie członków OKW oraz Mężów Zaufania po zakończeniu wyborów


Ad1: Powinniśmy wszyscy dołożyć starań, by w obwodowych komisjach wyborczych było jak najwięcej uczciwych osób, rekomendowanych przez antysystemowe komitety wyborcze i przeszkolonych. W wielu OKW w naszym województwie się to udało, bo prawie komplety rekomendowanych osób udało się wprowadzić komitetom PiS, KORWiN oraz w dużym stopniu Kukiz’15.

Ad2: Nie wszystkie komitety dysponują materiałami szkoleniowymi pomocnymi dla członków OKW w przypilnowaniu uczciwości wyborów. Stowarzyszenie RKW służy pomocą w tej materii. Takie ‘kompendium dla członków OKW’ w stosunkowo zwięzłej formie opracowujemy i prześlemy Państwu do 15.X.2015 r.

Dodatkowo Stowarzyszenie RKW organizuje w okręgach wyborczych nr 4 i 5 specjalne szkolenia dla członków OKW, szczególnie z Państwa rekomendacji. W Bydgoszczy w dniu 23.X (piątek) oraz w Toruniu 24.X (sobota), gdzie prelegentami będą m.in. wybitni specjaliści od walki z obecnym systemem i fałszerstwami wyborczymi (Marcin Dybowski oraz Jerzy Targalski). Szczegóły zaproszenia prześlemy Państwu również do dnia 15.X.

Ad3: Proponujemy Państwu wspólną inicjatywę w ostatnim elemencie procesu wyborczego, już po powstaniu Protokołów wyborczych :
a) uzyskanie kopii Protokołów wyników głosowania, czyli wiarygodnych „twardych” dowodów
b) sprawdzenie wyników z tych pobranych przez członków OKW kopii Protokołów z przedstawionymi wynikami przez PKW.

Wszystko wskazuje na to, iż PKW tym razem równie szybko jak w majowych wyborach prezydenckich powinna ogłosić końcowe wyniki i udostępnić je społeczeństwu na stronie internetowej – a więc będziemy mogli porównywać wyniki z każdej OKW. Niemniej chcemy być przygotowani na tak skrajną sytuację, jaka miała miejsce po zakończeniu wyborów samorządowych, gdzie PKW ogłosiła całościowe wyniki po wielu miesiącach, a niezależne siły polityczne nie były do tego przygotowane i nie dysponowały wiarygodnymi kopiami wyników wyborów. Stowarzyszenie RKW będzie zbierać od członków OKW kserokopie protokołów wyborczych głównie w celu ich porównania z wersją PKW. W tym celu prosimy Państwa, abyście poinformowali/przekazali informacje wszystkim osobom rekomendowanym przez Wasze Komitety Wyborcze, że RKW będzie gromadziło i archiwizowało kserokopie protokołów celem porównania ich z oficjalnymi wynikami, a w przypadkach stwierdzenia fałszerstw będzie walczyć sądownie z PKW. Więcej szczegółów w obiecanym „kompendium członka OKW” oraz na szkoleniach 23/24.X w Bydgoszczy i Toruniu. Stowarzyszenie RKW w Bydgoszczy i Toruniu tuż po zakończeniu wyborów zorganizuje w Rejonowych Punktach Odbioru PKW swoich Mężów Zaufania, którzy będą odbierać kserokopie Protokołów bezpośrednio od Przewodniczących i Zastępców OKW rozliczających się z dokumentów w tych punktach. Dla członków nie będących Przewodniczącymi lub Vice OKW w Bydgoszczy i Toruniu oraz dla członków OKW z pozostałych gmin podamy adresy pod które będą mogli dostarczyć lub wysłać pocztą te pobrane kopie protokołów. Wstępnie uzgodniliśmy, że część kopii też otrzymamy poprzez Państwa struktury partyjne – szczegóły uzgodnimy po 15.X, liczymy na współpracę. Tym sposobem Stowarzyszeniu RKW być może uda się zgromadzić po minimum jednej kopii protokołu pobranego przez członków OKW z prawie każdej OKW w woj. kujawsko-pomorskim. Będziemy mieli wówczas wiarygodne dokumenty do porównań, do wypełnienia naszego niezależnego systemu podliczania wyników, a również gdy zajdzie potrzeba do ‘odtworzenia’ prawdziwych wyników wyborów z całego województwa - w przypadkach stwierdzenia fałszerstw.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich działających społecznie dla Wolnej, Suwerennej i Sprawiedliwej Polsk

Paweł Milla
Stowarzyszenie RKW w okr. nr 4
tel.784 093 093
mail: milla.pawel@gmail.com

Tomasz Kowalski
Stowarzyszenie RKW w okr. nr 5
tel. 519 604 488
mail: rkwtorun@gmail.com


www.stopfalszowaniuwyborow.pl