„Wypożyczanie” mebli z naruszeniem prawa? Dokument mówi tylko o „byłych prezydentach”

W ostatnich dniach urzędowania Bronisława Komorowskiego, przed Pałac Prezydencki podjechała ciężarówka.

Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska
W ostatnich dniach urzędowania Bronisława Komorowskiego, przed Pałac Prezydencki podjechała ciężarówka. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że załadowano na nią różne przedmioty ze specjalnie przygotowanej listy. Były wśród nich meble oraz elementy wystroju wnętrza Pałacu. Pełną listę tych przedmiotów jako pierwszy ujawniła nasza redakcja na łamach portalu niezalezna.pl. Wszelkie wątpliwości co do możliwości użyczenia przez Bronisława Komorowskiego przedmiotów z Kancelarii do swojego biura oraz formy tego użyczenia rozwiewa Zarządzenie nr 14 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 1996  r.

W dokumencie tym szczegółowo omówione zostają warunki techniczno-organizacyjne oraz tryb przekazywania środków na utworzenie i funkcjonowanie biur byłych prezydentów. W treści pisma bardzo często powtarza się, zwrot „były prezydent”. Zgodnie z treścią pisma to „Kancelaria Prezydenta na wniosek byłego prezydenta” może użyczyć pewne przedmioty. Zasadnicze pytanie dotyczy zatem tego, kiedy dokładnie przedmioty i meble z „listy Komorowskiego” zostały przewiezione do Pałacu Pod Blachą.

Jak już informowaliśmy trafiły tam nie tylko fotele, stoły, zegarki, niszczarki, ekspres do kawy, komputery, tablety, mikrofalówkę, telewizor i sejf. Jak ustalił portal niezalezna.pl, Bronisław Komorowski, żegnając się z urzędem prezydenta, „użyczył” od Kancelarii Prezydenta również... żyrandol. Jako pierwsi ujawniliśmy pełną listę kilkuset przedmiotów, jakie były prezydent zabrał ze sobą do siedziby Instytutu Bronisława Komorowskiego.
 
Dokument, który publikuje portal niezalezna.pl, nosi datę 6 sierpnia 2015 r. To tego dnia odbyły się uroczystości zaprzysiężenia na prezydenta i Andrzej Duda formalnie rozpoczął pełnienie funkcji głowy państwa, a z urzędem pożegnał się Bronisław Komorowski.
 
Na dokumencie, który stanowi załącznik do umowy użyczenia, widzimy „wykaz mebli oraz sprzętu i wyposażenia biurowego z zasobów Kancelarii Prezydenta, które zostały użyczone do Biura Byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komorowskiego (Pałac pod blachą)”.
 
CZYTAJ WIĘCEJ: Zabrał ze sobą nawet żyrandol. UJAWNIAMY pełną listę Bronisława Komorowskiego

Tymczasem udostępnione dziś w internecie Zarządzenie nr 14 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 1996  r. nie pozostawia żadnych wątpliwości co fo formy i możliwości użyczenia przedmiotów z Kancelarii Prezydenta.

Poniżej zamieszczamy fragmenty pisma:

§1
1. Dla obsługi swojej działalności były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwany dalej „byłym Prezydentem” może utworzyć biuro. O utworzeniu i zniesieniu biura powiadamia się pismem Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czynności o których mowa w zarządzeniu może dokonywać były Prezydent lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.
 
 §3
1. Kancelaria Prezydenta zapewnia nowoutworzonemu biuru:
- wyposażenie w meble i inne przedmioty - według dowodów zakupu.
- remont lokalu biura - w wysokości wynikającej z rachunków,
    - nie więcej jednak niż w kwocie 9.000 zł w okresie pierwszych 4 lat funkcjonowania biura.
1a. Kancelaria prezydenta zapewnia biurom, które funkcjonują ponad cztery lata:
- dodatkowe wyposażenie w meble i inne przedmioty - według dowodów zakupu,
 
§4
Kancelaria Prezydenta na wniosek byłego Prezydenta przekazuje do biura kserokopiarkę, maszynę do pisania, telefax oraz komputer i modem, pochodzące z zasobów Kancelarii.
 
§5
1. Kancelaria Prezydenta prowadzi ewidencję przedmiotów przekazanych przez Kancelarię oraz zakupionych przez biuro byłego Prezydenta ze środków finansowych Kancelarii Prezydenta. W ewidencji nie zamieszcza się przedmiotów, których wartość początkowa nie przekracza 200 zł, a okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Wzór formularza ewidencji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Przekazanie wyposażenia, o którym mowa w $3 ust 1. oraz w $4 następuje w drodze umowy – użyczenia.

Pełną treść dokumentu udostępnił na Twitterze Marcin Kędryna (@marcin_kedryna):

(fot. @marcin_kedryna)


(fot. @marcin_kedryna)
(fot. @marcin_kedryna)

 


Źródło: Twitter,niezalezna.pl

rz
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo