Uroczystość Wniebowzięcia Maryi, jest nazywana inaczej „Matki Bożej Zielnej”, ponieważ na Jej pustym grobie apostołowie znaleźli zioła i kwiaty – wyjaśniił abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej 15 sierpnia w Zakopanem. Dodaje, że Maryja jest dla chrześcijanina wzorem życia tak, jak każda dobra Matka, która jest warta więcej niż 100 nauczycieli.

- Wniebowzięcie Matki Bożej – podobnie jak Jej śmierć – nie jest opisana w Piśmie Świętym. Są jednak motywy, które na to wskazują, a wśród nich: niezachwiana wiara Dziewicy z Nazaretu, Jej Niepokalane Poczęcie, Bożej macierzyństwo oraz ścisłe zjednoczenie z życiem Jej Syna – podsumowuje Przewodniczący Episkopatu Polski i cytuje św. Jana Damasceńskiego: „Wypadało, aby Ta, która w swym łonie nosiła Stwórcę, jako Dziecię, została przyjęta do Boskich przybytków”.

Abp Stanisław Gądecki, odwołał się w homilii do wypowiedzi słynnego rabina polskiego pochodzenia  Abrahama J. Heschela, który podkreślał, że nie ma ludzkości bez przywiązania do Boga. - I tak oto pozostaje nam do wyboru jedna z dwóch dróg – mówił abp Gądecki - program szatana, który głosi: amor sui usque ad contemptum Dei,czyli miłość własna posunięta aż do wzgardzenia Bogiem, albo program Chrystusa, który brzmi: amor Dei usque ad contemptum sui, czyli umiłowanie Boga aż do wzgardzenia sobą (św. Augustyn).