Prezydent RP Andrzej Duda powołał Jarosława Brysiewicza na stanowisko Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Minister Jarosław Brysiewicz jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie - czytamy na stronie BBN.

W latach 2005–2007 był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialnym m.in. za realizację ustawy o modernizacji służb bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pełnił także funkcję doradcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, eksperta w Kancelarii Prezydenta RP, dyrektora Biura Organizacji Finansów i Kontrolingu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz zastępcy dyrektora generalnego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.