Centralna procesja Bożego Ciała rozpocznie się uroczystą Mszą Św., która zostanie odprawiona o godz. 10.00 w Bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Bezpośrednio po Eucharystii, wyruszy ze świątyni orszak procesyjny, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Kazanie wygłosi kardynał Kazimierz Nycz. Po zakończenie procesji na Pl. Piłsudskiego zostanie odprawiona Msza św.

W pochodzie liturgicznym chorągwie i poczty sztandarowe z parafii będą szły za krzyżem procesyjnym. W centralnej procesji wezmą również udział ruchy i wspólnoty katolickie oraz wierni stolicy.

Fundacja Orszaku Trzech Króli podtrzymując tradycję Kościoła zakupiła 34 tys. śpiewników, które rozstały rozesłane na Święto Bożego Ciała w różne części Polski. Śpiewnik zawiera 30 pieśni Eucharystycznych oraz opisy zwyczajów związanych z pobożnością względem Najświętszego Sakramentu. Będą one rozdawane dzisiejszego dnia wśród wiernych.


Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liège. W 1252 r. Praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

"Zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia" – tak brzmi uzasadnienie wprowadzenia uroczystości.

Bulla Urbana IV nie została jednak ogłoszona ze względu na śmierć papieża, a uroczystość nie została oficjalnie ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII w 1317 roku. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej po raz pierwszy została wprowadzona w Polsce w 1320 roku, a za uroczystość powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie uznano ją dopiero w 1420 roku.

W Polsce w związku z Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, poza uroczystą Mszą Św. odbywa się także procesja ulicami miasta do czterech ołtarzy. Przy każdym ołtarzu odczytywany jest stosowny fragment Ewangelii nawiązujący do tematyki Eucharystycznej. Z Bożym Ciałem ściśle związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która obchodzona jest w piątek po oktawie Bożego Ciała. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy.