Watykański sekretarz stanu Pietro Parolin otrzymał w Mińsku oficjalne zaproszenie do odwiedzin dla papieża Franciszka. Kiedy Ojciec Święty miałby odwiedzić Białoruś? Tego nie ujawniono.

Parolin przebywał z wizytą w Mińsku. Otrzymał tam od Aleksandra Łukaszenki specjalny dar dla Ojca Świętego: ikonę Niepokalanego Serca Maryi. 

Łukaszenka podczas spotkania z Parolinem wypowiedział zaskakujące słowa, że życzyłby sobie, aby na Białorusi było więcej katolickich księży. Trochę kłóci się to z postawą Mińska: w ostatnich latach duchowni katoliccy, przede wszystkim Polacy, padali tam ofiarą represji ze strony państwa.

"Moja polityka w tej kwestii i polityki całego państwa białoruskiego  jest oparta na jednym założeniu: każdy człowiek ma prawo wybrać swoją drogę do Boga, do Kościoła. To jego prawo i nikt nie może go naruszać. Zapobiegamy próbom faworyzowania jednego kościoła wobec innych i destabilizowania sytuacji wyznaniowej na Białorusi" - powiedział białoruski przywódca.