​Zakazanie strajku niedopuszczalne

Sąd okręgowy w Gliwicach orzekł, że strajk prowadzony w pięc

solidarnosckatowice.pl
Sąd okręgowy w Gliwicach orzekł, że strajk prowadzony w pięciu kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest nielegalny.  – Czekamy na oficjalne pismo. Kiedy je otrzymamy, nasi prawnicy się do niego odniosą – powiedział Łukasz Karczmarzyk z biura prasowego śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 
 
Tymczasem dr Małgorzata Kurzynoga, adiunkt z Zakładu Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego mówi, że obecnie brak jest przepisów, na podstawie których można byłoby wydać sądowy zakaz strajku.
 
Oczywiście jest możliwość ustanowienia takiej regulacji, ale musiałaby być ona zgodna z Konstytucją oraz prawem międzynarodowym. Komitet Wolności Związkowej za dopuszczalne uznaje sądowe zawieszenie prawa do strajku wyłącznie w administracji publicznej i tylko dla pracowników sprawujących władzę w imieniu państwa oraz w usługach zasadniczych (tzn. takich, w których przerwa w funkcjonowaniu stanowiłaby zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa osobistego lub zdrowia wszystkich lub części mieszkańców kraju), a także ze względu na poważną sytuację kryzysową w kraju (bezpieczeństwo narodowe lub zdrowie publiczne). Przy czym, generalny zakaz strajkowania z uwagi na poważną sytuację kryzysową w kraju mógłby nastąpić tylko na ograniczony okres czasu. Ponadto, pożądane byłoby, aby sądem właściwym był sąd pracy – tłumaczy Kurzynoga.
 
Nie ma jeszcze pisemnej decyzji sądu w sprawie strajku w JSW, jednak dr Kurzynoga podkreśla, że zakazanie strajku jako zabezpieczenie roszczenia docelowego w drodze postanowienia sądu cywilnego na podstawie art. 730(1) oraz 755 § 1 k.p.c jest niedopuszczalne.
 
Ograniczenie prawa do strajku musi być bowiem zgodne z art. 59 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz nie może stanowić naruszenia wiążącego przez Polskę prawa międzynarodowego. Tymczasem zakaz strajku wydany na podstawie art. 730(1) i 755 § 1 k.p.c., stanowi naruszenie istoty prawa do strajku ponieważ w ten sposób można zakazać każdej akcji strajkowej. Zakaz strajku wydawany jest bowiem na czas nieokreślony, na posiedzenie niejawnym w oparciu o argumenty strony pracodawczej z pominięciem związku zawodowego. Ponadto, zakazanie strajku w powyższym trybie wydaje się sprzeczne z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją 87/1948 MOP, z której wyprowadzane jest prawo do strajku – wyjaśnia adiunkt.

 

Źródło: solidarnosc.org.pl,niezalezna.pl

plk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo