Na 26 kwietnia grupa Anonymous Poland zapowiada wielką akcję protestacyjną z udziałem tysięcy Polaków. Jej efektem ma być „pokojowa rewolucja”, która doprowadzi do zmiany władzy w kraju. Do zapowiedzi wydarzenia na Facebooku cały czas dołączają kolejne osoby. W chwili pisania tego udział w akcji „(R)Ewolucja! Czas pokory minął” deklaruje już prawie 6,5 tys. osób.
 
- Drodzy Rodacy!  Nadszedł czas zmian. Wiosna 2015 zapisze się chlubnym słowem na kartach historii jako wielki, pokojowy zryw Polaków w walce o odzyskanie wolności i tożsamości narodowej.  Bez względu na to, czy jesteś bezrobotnym, leśnikiem, emerytem czy rencistą, nauczycielem, uczniem, biednym czy bogatym – razem stańmy naprzeciw niesprawiedliwości i uciskowi, który serwują nam nasze władze! Przyłącz się do nas, bo będzie to jedyna szansa na lepszą przyszłość dla naszych dzieci!  W Polsce jest prawie 40 mln podobnych Tobie osób, którym system rządów niszczy życie i status społeczny. Ponad 2 mln Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu lepszego życia. My, obywatele Polski, nie godzimy się na takie traktowanie i po raz kolejny jednoczymy się pod wspólnym sztandarem
– czytamy w manifeście grupy Anonymous Poland.

Organizatorzy manifestacji, przypominają, że w myśl Konstytucji RP, rozdz. I art. 4: „władza zwierzchnia w RP należy do narodu i to naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Podkreślają jednocześnie, ze „najwyższy czas przejąć tę władzę!”.

Z dostępnych w internecie informacji możemy się dowiedzieć, że „(R)Ewolucja” jak określają ją członkowie Anonymous Poland ma być całkowicie pokojowa. Deklarujący chęć udziału w demonstracjach przestrzegani są, aby nie prowokować interwencji policji i unikać dewastowania mienia wspólnego.

- Ma to być POKOJOWA REWOLUCJA: nie chcemy przemocy, nie będziemy walczyć z naszymi braćmi i siostrami, nie chcemy dewastowania wspólnego mienia i państwa, w którym żyjemy, nie będzie wulgaryzmów i prowokacji mogących wywołać interwencję policji i próbę zbrojnego stłumienia REWOLUCJI przez władzę. Nie damy im takiej możliwości! - zapowiadają inicjatorzy akcji.

 (fot. Facebook)
Grupa Anonymous Poland przedstawia również szereg postulatów, do których spełnienia zamierza dążyć. Są to m.in:
1. Obrona polskiej ziemi i polskich bogactw naturalnych przed wykupem przez obcy kapitał, co jest podstawą polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego;
2. Wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających zastępowanie normalnych form pracy przez rozwiązania patologiczne (tzw. umowy śmieciowe), w tym wprowadzenie dla wszelkich „cywilno-prawnych” umów o pracę stawki godzinowej w odpowiedniej wysokości (propozycja „na początek”: 12 zł na godzinę);
3. uporządkowanie i uproszczenie przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej;
4. Opodatkowanie banków i korporacji progresywnym podatkiem dochodowym.

Skutkiem pokojowej „(R)EWOLUCJI” ma być „odsuniecie od władzy układu pomagdalenkowego okupującego kraj od 25 lat”. Inicjatorzy akcji nawołują do wyłonienia nowej reprezentacji narodu, gotowej do tymczasowego przejęcia władzy w kraju. Wyłonienie nowych, tymczasowych władz ma się odbyć poprzez „wylosowanie 5 tysięcy obywateli kraju i stworzenie z nich zgromadzenia społecznego”, następnie wybrane w ten sposób osoby miałyby wyłonić spośród siebie „50 osób, którym najbardziej ufają”. To właśnie te 50 osób miałoby sformować tymczasowy rząd oraz napisać „nową ordynację wyborczą”. Grupa Anonymous Poland podkreśla, że następstwem rozwiązania tymczasowego byłoby rozpisanie nowych wyborów, „na nowych warunkach - tym razem uczciwe”.

Jak inicjatorzy „(R)Ewolucji” zamierzają osiągnąć swój cel? Ich plan sprowadza się do pięciu punktów:
I Zjednoczenie i zmobilizowanie Polaków do wyjścia na ulicę, rozgłaszając informacje o wybuchającej nieuniknionej rewolucji.
II Przekonywanie ludzi do ogłoszenia strajku generalnego - pracujących w zakładach pracy, do wzięcia urlopu, przedsiębiorców do zamknięcia zakładu na tydzień.
III Zablokowanie głównych arterii komunikacyjnych stolicy pokojowymi protestami, przemarszami i akcjami typu „sit-in”.
IV Zastosowanie pokojowych blokad w kluczowych instytucjach państwa.
V Grupy protestujących w całym kraju mają blokować drogi krajowe oraz instytucje administracji publicznej we wszystkich miastach Polski.
 
- Mamy dość kłamstw, korupcji, obietnic bez pokrycia, złodziejstwa, ośmieszania kraju na światowej arenie politycznej, rodzinnych wielopokoleniowych klanów politycznych – bierzemy sprawy w swoje ręce! (...) Czas naprawić nasz kraj i pozbyć się raka, który od dziesiątek lat niszczy nasz kraj od wewnątrz!  TO RZĄDY POWINNY SIĘ OBAWIAĆ SWOICH OBYWATELI, NIE OBYWATELE SWOICH RZĄDÓW! Wiosna 2015 to czas zmian! - czytamy w manifeście grupy Anonymous Poland.