Eksperci badają katastrofę z 10 kwietnia 2010. III Konferencja Smoleńska NA ŻYWO

  

"Stworzenie forum dla przedstawienia interdyscyplinarnych badań dotyczących zagadnień technicznych, medycznych, socjologicznych i prawnych katastrofy smoleńskiej" - to jest celem zorganizowania w Warszawie III Konferencji Smoleńskiej, która rozpoczęła się o godzinie 9. 

SPECJALNIE DLA NAS - PROF. KRYSTYNA KAMIEŃSKA-TRELA O UKRYWANIU PRAWDY O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH:
17:40
Przerwa, po której zaczęła się dyskusja generalna prowadzona przez prof. Kazimierza Flagę z Politechniki Krakowskiej.

17:25

Rozpoczęła się prezentacja Natalii Wojtanowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Aspekty prawne katastrofy smoleńskiej - problemy wybrane". Autorka ukazuje w kontekście porównawczym obowiązujące procedury postępowania i procedury zastosowane w związku z organizacją wizyty Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku i po katastrofie. Opisuje też delikt konstytucyjny - nielegalne przejęcie władzy przez Bronisława Komorowskiego.

17:14
Nieadekwatne do stanu rzeczywistego opisy odzieży ofiar to kolejne przekłamanie zawarte w protokołach sekcyjnych - mówi Przybylska-Wendt.

17:12
Grażyna Przybylska-Wendt zwraca uwagę na chaotyczną formę opisów dotyczących poszczególnych części ciała i obrażeń u ofiar. Protokoły sekcyjne przygotowane przez Rosjan zawierały też szereg błędów, nieścisłości i sprzeczności w określeniach stwierdzanych obrażeń.

17:00
Początek referatu pt. "Wiarygodność dokumentacji sądowo-lekarskiej na tle protokołów sekcyjnych ofiar katastrofy smoleńskiej" autorstwa Grażyny Przybylskiej-Wendt. To wstępna analiza dostępnej dokumentacji lekarskiej sporządzonej w Moskwie, dotyczącej ofiar Smoleńska. Przybylska-Wendt oceniła dostępną dokumentację lekarską 11 ofiar katastrofy.

16:46
Nie wykonano samodzielnych czynności procesowych w Polsce - oględzin, otwarcia i identyfikacji zwłok, nie pobrano próbek do niezbędnych w śledztwie badań. Korzystanie przez polską prokuraturę z ustaleń państwa obcego w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, w jakim możliwe było ich wykonanie we własnym zakresie, jest nieuprawnionym odstępstwem od podstawowego zadania polskiego procesu karnego, jakim jest ustalenie prawdy materialnej. Chodzi m.in. o odstąpienie od przeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok ofiar - mówi Pszczółkowski.

16:41

Konieczność korzystania przez polskie organy ścigania z międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych jest jednym ze skutków przyjęcia przez polską administrację rządową sprzecznego z polskim prawem porządku prawnego badania katastrofy smoleńskiej. W możliwych do samodzielnego zrealizowania w Polsce czynnościach śledztwa budzi wątpliwość zarówno formalna dopuszczalność, jak i merytoryczna zasadność korzystania z międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych. Tuż po katastrofie polskie organy ścigania nie wykorzystały możliwości udziału i kontrolowania przebiegu rosyjskich czynności śledczych - oględzin miejsca zdarzenia, oględzin i sekcji zwłok - podkreśla Pszczółkowski.

16:34

"Dopuszczalność, zasadność i skutki korzystania z międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych w wybranych aspektach śledztwa w sprawie ustalenia przyczyn katastrofy smoleńskiej" - to tytuł referatu mecenasa Piotra Pszczółkowskiego.16:32
Intensyfikacja środków socjotechnicznych nastąpiła po tragedii smoleńskiej w celu zapewnienia akceptacji społecznej oficjalnej wersji wydarzeń oraz zdyskredytowania i zablokowania wszelkich prób dochodzenia prawdy oraz podważania oficjalnej wersji - mówi Szonert-Binienda.16:15
Maria Szonert-Binienda opowiada o socjotechnice zastosowanej do tragedii smoleńskiej. Z jej wykładu wynika, że śmierć polskiej elity państwowej nad Smoleńskiem była poprzedzona wyrafinowaną i zakrojoną na szeroką skalę kampanią socjotechniczną, która spowodowała obniżenie prestiżu i pozycji prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

16:10
Hipoteza wybuchu nie może być ani potwierdzona, ani wykluczona na podstawie informacji zawartych w raporcie - uważa Wielgosz. Ważne odpowiednie analizy nie zostały wykonane lub opisane. Podwyższone poziomy karboksyhemoglobiny u niektórych ofiar sugerują, że niektórzy mogli przeżyć katastrofę, czego można byłoby się spodziewać, jeśli wypadek miałby miejsce na niedużej wysokości.

16:03
Prezentacja medyczna pt. "Wnioski na podstawie medycznych informacji ze źródeł rosyjskich" Andreasa Wielgosza z Uniwersytetu w Ottawie. Wielgosz uważa po analizie nielicznych i powierzchownych medycznych opisów w raporcie MAK, że badania medyczne nie były prawidłowo wykonane ani opisane. Rutynowe prześwietlenia rentgenowskie całego ciała nie zostały wykonane; jedynie nieliczne dolne kończyny zostały prześwietlone. Sekcje ciał nie zostały dokładnie przeprowadzone oraz brakowało korelacji między stanem ciał a stanem poszczególnych siedzeń. Na jednym zdjęciu o wysokiej rozdzielczości są oznaki mocno sugerujące, że ofiara katastrofy otrzymała strzał kulą w głowę, co wymaga potwierdzenia - mówi Wielgosz.

15:45
Kluczowe, opisane awarie sprzętu jak brak możliwości odłąćzenia ABSU za pomocą przycisku ODŁĄCZENIE AP, czasowa konieczność użycia nieproporcjonalnie dużej siły do poruszenia wolantu, zniszczenie dużej części lewego skrzydła w zakresie prowadzącym do niekontrolowanego obrotu maszyny, są niemożliwe do zidentyfikowania co do czasu i miejsca wystąpienia w samych zapisach FDR (rejestrator parametrów lotu), które nie rejestrują stanu wyżej wymienionych elementów i układów. Oznacza to, że samolot mógł znaleźć się wbrew woli i pomimo przeciwdziałania załogi na małej wysokości bez żadnych symptomów awarii, zapisanych przez FDR - mówi Dąbrowski.

15:30
Rozpoczęła się prezentacja Marka Dąbrowskiego pt. "Próba sformułowania alternatywnych hipotez zdarzeń poniżej minimalnej wysokości zniżania na podstawie zapisów rejestratorów parametrów lotu". Jego praca zawiera sformułowanie hipotez możliwych wydarzeń poniżej minimalnej wysokości zniżania, alternatywnych do hipotezy komisji Millera, w całości opartych na zapisach ATM QAR, zgodnych z wypowiedziami świadków i śladami materialnymi. Zdaniem Dąbrowskiego hipoteza psychologiczna i rekonstrukcja działań załogi, opracowane przez komisję Millera, są nieprawdopodobne i niezgodne z wiedzą fachową z dziedziny eksploatacji samolotu Tu-154.

15:20
Przeważająca ilość szczątków znalezionych na miejscu zdarzenia to fragmenty termoizolacji oraz elementów wnętrza kadłuba o znacznym stopniu rozdrobnienia. Wśród znalezionych fragmentów samolotu znajdują się części z wnętrza samolotu stanowiące jego konstrukcję wewnętrzną, zlokalizowane prawie równolegle do miejsca pierwszego kontaktu z ziemią, poza obszarem zniszczeń powierzchni gruntu i roślinności - mówi Jabczyński. Na obszarze badań terenowych znaleziony zostały szczątki noszące ślady działania ognia - poza obszarami wytypowanymi w raporcie Millera - w tym w rejonie odnalezienia rejestratorów pokładowych.

15:14
Bardzo ważna informacja: drobna fragmentacja jest najczęściej występującym typem zniszczenia. Aż 82 proc. szczątków ma mniej niż 20 cm2.
15:02
Rozpoczyna się prezentacja pt. "Klasyfikacja i dyspersja szczątków Tu-154M z prospekcji terenowej w Smoleńsku". Autorem jest Jacek Jabczyński. Zakres jego analizy obejmuje dane z prospekcji terenowej przeprowadzonej przez zespół archeologów w Smoleńsku. Badanie Jabczyńskiego jest rozszerzeniem prac archeologów. Obejmuje rozszerzoną i zmienioną klasyfikację szczątków oraz ich dyspersję na miejscu badań terenowych, a także zawiera opracowanie statystyczne.

15:00
Jeśli celem byłoby zaprojektowanie katastrofy jak ta, która miała miejsce w 2010 r., tak aby wyglądała na wypadek, to wydaje się, że istnieje dużo podobieństw między tym, co byłoby potrzebne dla osiągnięcia takiego celu, i tym, co się rzeczywiście wydarzyło - uważa Jorgensen.

14:47
Jorgensen definiuje niektóre konieczne działania, aby - jeśli katastrofa smoleńska nie była wypadkiem - sprawiała takie wrażenie. Chodzi m.in. o likwidację wszystkich pasażerów, przygotowanie odpowiedniego, spreparowanego scenariusza wydarzeń oraz ukrycie prawdziwego charakteru eksplozji

14:41

Kilka przeprowadzonych dotychczas badań, mających różną naturę (dr. Nowaczyka, prof. Biniendy, prof. Cieszewskiego), prowadzi do tego samego wniosku - że skrzydło samolotu Tu-154M nie było ucięte przez pień brzozy, albowiem samolot przeleciał ok. 30 m nad gruntem w miejscu, gdzie stała brzoza - podkreśla Jorgensen.

14:26 Rozpoczyna się kolejna prezentacja Glenna Arthura Jorgensena. Tytuł: "Jaki przebieg mogła mieć katastrofa smoleńska - spojrzenie inżyniera"14:12 Sprawa złamania brzozy, choć banalna merytorycznie, ujawniła mechanizmy koordynacji działań służb specjalnych i instytucji państwowych z polskimi mediami głównego obiegu w organizacji dezinformacji oraz publicznych represji niezależnych naukowców - uważa prof. Cieszewski. Naukowiec odnosi się m.in. do programu Tomasza Sekielskiego na temat współpracy Cieszewskiego z SB w latach 80.

14:10 Gdyby samolot przeleciał na wysokości ok. 5 nad ziemią w okolicy brzozy, nie byłoby tam worków na śmieci widocznych na zdjęciach satelitarnych wykonanych niedługo po katastrofie. Worki zostałyby rozrzucone - mówi prof. Cieszewski.

14:04 Prof. Cieszewski odnosi się do swojego głośnego wystąpienia sprzed roku. Naukowiec udowadniał wówczas - na podstawie analizy zdjęć satelitarnych - że "pancerna brzoza" została złamana już przed 10 kwietnia 2010 r. - Początkowe ustalenie położenia brzozy zawierało błąd w stosunku do stojącego pnia wynoszący 6 m, a do leżącego pnia - 4 m - przyznaje prof. Cieszewski. - Niezależnie od powyższych błędów w ustaleniu pozycji drzewa zdjęcia satelitarne potwierdzają wnioski oparte na fizjologii brzozy brodawkowatej (m.in. wygląd drzewa, jego kwiaty, soki, pąki itd.) i wskazują, że musiała ona być złamana przed 10 kwietnia 2010 r.

14:02
Wznowienie konferencji po przerwie obiadowej. Rozpoczyna prof. Chris Cieszewski, który przedstawi dodatkowe wnioski z analizy zdjęć satelitarnych i dochodzenia właściwości brzozy oraz jej złamania.

13:10 Przerwa obiadowa

12.52 
Analiza obu raportów, MAK i Millera, wykazuje podstawowe sprzeczności w prowadzeniu prawidłowego badania wypadku lotniczego. Ważnym zagadnieniem jest celowe fałszowanie materiału dowodowego, brak koniecznych badań laboratoryjnych, przemilczanie ważnych aspektów związanych z udokumentowaniem postawionych tez oraz niefrasobliwością w planowaniu procesu wyjaśniania okoliczności katastrofy - mówi Gajewski.

12.47 
Na wrakowisku znaleziono dwa certyfikaty zdatności: nieważny należący do samolotu Tu-154M nr 101 oraz ważny, tyle że odnoszący się do... remontowanego samolotu Tu-154M nr 102. "To zagadkowe" - podkreśla Gajewski.

12.43 "Można przypuszczać, że przed wylotem salonki wcale nie przebudowano" - mówi dr Gajewski.12.41 Gajewski wylicza przykłady manipulowania materiałem dowodowym, m.in. ukrycie alarmów TAWS i istnienie różnych kopii (o różnej dlugości) nagrań z kokpitu.

12.39
Rozpoczyna się referat dr Bogdana Gajewskiego, kanadyjskiego eksperta ds. badania wypadków lotnicznych. Tytuł prezentacji: "Ocena prawidłowości oficjalnego badania katastrofy smoleńskiej".

12.35 Dane otrzymane przez CLKP w żadnym razie nie upoważniały autorów raportu do kategorycznego stwierdzenia, że na pokładzie samolotu Tu-154M nie było środków wybuchowych. Przeciwnie - według Krystyny Kamieńskiej-Treli kwestia obecności tego typu materiałów pozostaje otwarta i wymaga dalszych intensywnych badań.

12.20
Na żądanie Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) przeprowadziło badania fizykochemiczne materiału dowodowego związanego z katastrofą smoleńską, na obecność śladów materiałów wybuchowych i produktów ich rozkładu. CLKP takich śladów nie wykryło. Krystyna Kamieńska-Trela, specjalistka w zakresie nauk chemicznych, stwierdziła, że raport CLPK zawiera liczne nieścisłości i błędy metodologiczne, nie odpowiada również podstawowym standardom badań analitycznych:12.17 Rozpoczyna się kolejny referat, tym razem o materiałach wybuchowych. Tytuł: "Uwagi o opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w sprawie badań fizykochemicznych materiału dowodowego z katastrofy smoleńskiej". Prezentację prowadzi Krystyna Kamieńska-Trela.

12.15
Symulacja uderzenia przez samolot Tu-154 M lewym skrzydłem z wypuszczonym slotem w brzozę pokazuje, że brzoza powinna zostać przecięta przez skrzydło i upaść równolegle do lotu maszyny.

12.11 Odkształcenia krawędzi przedniej z symulacji są porównane z brakiem takich odkształceń na zdjęciach końcówki skrzydła. Brak odkształceń krawędzi przedniej od nacisku pnia drzewa wskazuje na inny charakter zniszczenia - eksplozję - mówi prof. Binienda.12.07 Model samolotu Tu-154M z wypuszczonymi slotami jest użyty do symulacji uderzenia lewym skrzydłem w model brzozy. Duraluminium jest modelowane za pomocą MAT224 z elementami 2D (Shell). 12.02 Zastosowanie tego nowego opisu numerycznego jest zweryfikowane eksperymentem struktury cienkościennej z materiału poszycia skrzydła samolotu. Rezultaty symulacji tego eksperymentu z użyciem elementów 3D i 2D są porównane.

11.56 Referat pokazuje plastyczność duraluminium przy pomocy rezultatów badań Al 204-T351 dla dużych prędkości obciążania. Wyniki badań zostały zastosowane dla nowego opisu numerycznego zachowania się duraluminium 2024-T351 w programie LS-DYNA3D.11.53 Koniec przerwy. Rozpoczyna się prezentacja prof. Wiesława Biniendy z University of Akron. Referat odbywa się za pośrednictwem Skypa. Tytuł prezentacji: "Analiza uderzenia w brzozę lewego skrzydła z wypuszczonym slotem"

11.33
Ogłoszenie kilkunastominutowej przerwy.

11.32 Glenn Jorgensen: analiza śladów na ziemi wskazuje, że zasadniczy etap rozpadu samolotu nastąpił ponad wrakowiskiem.

11.25
Zdaniem Jorgensena oficjalne wyjaśnienie, wspierane przez obliczenia prof. Kowaleczki, ma jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo zajścia, niż wcześniej uważano. Jorgensen twierdzi, że Kowaleczko skonstruował dobry model, ale miał złe dane - gdyby wprowadził dobre, w jego modelu Tu-154 przeleciałby ok. 20 m nad brzozą. Analiza aerodynamiczna wskazuja na początkową utratę fragmentu skrzydła jeszcze przed brzozą.

11.12 Na podstawie analizy śladów na ziemi Jorgensen określa początkowy etap rozpadu samolotu na miejscu katastrofy. Analiza śladów na ziemi jest metodą czysto geometryczną i zasadniczo różni się od analizy aerodynamicznej, ale obie prowadzą do tych samych wyników i wniosków.11.06 W oparciu o model kinematyczny przedstawiony na poprzedniej Konferencji Smoleńskiej oraz dane z najnowszych obliczeń metodą CFD Jorgensen wyznaczył ostateczne trajektorie samolotu. 

10.56 Glenn Jorgensen rozpoczyna następny referat, zatytułowany "Rekonstrukcja trajektorii samolotu Tu-154M w Smoleńsku w czasie ostatnich sekund lotu w oparciu o najnowsze dane CFD oraz analizę śladów na ziemi"

10.50 Otrzymane przez Jorgensena wyniki pokazują znacząco mniejszy spadek siły nośnej, wynikający z utraty 5,5 m skrzydła, niż postulował to prof. Kowaleczko. Mniejszy jest także powstały moment obrotowy. Stanowi to kolejne potwierdzenie teorii prezentowanej przez Jorgensena rok temu.

10.38 Jorgensen określił w swoich badaniach aerodynamiczne siły i momenty działające na samolot Tu-154M po utracie fragmentu lewego skrzydła o długości 5,5 m lub 10 m oraz uwzględniając reakcję pilota albo jej brak. Inżynier wykorzystał również uaktualnioną technikę CFD dla dokładnego trójwymiarowego modelu samolotu Tu-154M w konfiguracji lądowania.

10.38 W swojej prezentacji Duńczyk odnosi się do pracy prof. Grzegorza Kowaleczki, którego obliczenia wykorzystywał w polemikach prasowych zespół Macieja Laska.

10.35 Rozpoczyna się referat Glenna Arthura Jorgensena "Oszacowanie metodą CFD degradacji aerodynamicznej samolotu Tu-154M po zniszczeniu skrzydła".

10.32 Według dr. Błaszczyka zaproponowany dynamiczny model samolotu jest dobrym przybliżeniem rzeczywistej konstrukcji, a wyznaczone widmo jest zgodne z danymi statystycznymi dla samolotu tej klasy.

10.30 Naukowiec podał równania odkształcalnych zespołów i brył sztywnych oraz warunki w przekrojach połączeń i na swobodnych brzegach. Wykonał też analizy numeryczne drgań pierwszych pięciu częstości i postaci widma.

10.25 Dr Jan Błaszczyk zbudował dynamiczny, bryłowo-belkowy model samolotu. Skrzydła i usterzenie zamodelowano belkami wykonującymi drgania giętno-skrętne. Kadłub przyjęto jako układ belek (część nosowa i środkowa) i brył sztywnych.

10.19 "Drgania własne samolotu" - to temat kolejnego referatu wygłaszanego przez dr. Jana Błaszczyka

10.13 Kolejna wątpliwość jaka rodzi się przy dokładnej analizie zarejestrowanych dźwięków. "Uchod na wtoroj krug" - to słychać wyraźnie, w normalnym tempie. Natomiast słowa członka załogi "TU 101 zrozumiałem" są  wyraźnie przyspieszone. Prof. Gruszczyńska-Ziółkowska nie ukrywała oburzenia taką manipulacją i porównała ją z bezczeszczeniem zwłok ofiar.

10.07 W transkrypcjach nagrań z kokpitu a rejestrami dźwiękowymi są różnice - zwraca uwagę prof. Gruszczyńska-Ziółkowska.10.00 Prof. Gruszczyńska-Ziółkowska zwraca uwagę na manipulacje w rejestrach odgłosów. Między innymi o długiej ciszy (ponad 9 sekund), gdy według prezentacji MAK-u, w kokpicie nie pada ani jedno słowo. - Wydaje się to nadzwyczaj niewiarygodne - stwierdziła ekspert. Zwłaszcza, że nastąpiło połączenie radiowe.

9.56 Referat prof. Anny Gruszczyńskiej-Ziółkowskiej o kłopotach z odczytem zarejestrowanych dźwięków i kłopotów z identyfikacją głosów.

9.53 Po raz kolejny potwierdzono, że szczątki rozbitego samolotu były przenoszone na miejscu katastrofy9.45 Pierwszy referat prof. Jacka Gierasa i prof. Marka Dąbrowskiego dotyczący "powypadkowej analizy fragmentów  instalacji elektrycznej samolotu TU154M"

9.42 Rozpoczęła się pierwsza sesja naukowa (składająca się z pięciu referatów) prowadzona przez prof. Grzegorz Jemielita

9.33 Szczątki tupolewa są rozrzucone w taki sposób, że wykluczone jest, aby do katastrofy doszło w wyniku uderzenia o ziemię - podkreśla prof. Witakowski9.26 W konferencji biorą udział nie tylko naukowcy. Pojawili się również ważni świadkowie katastrofy smoleńskiej, wśród nich jest Artur Wosztyl, pilot JAKA-40

9.20 W Konferencji Smoleńskiej biorą udział biegli o kompetencjach ogarniających wszystkie aspekty katastrofy smoleńskiej - podkreśla prof. Witakowski9.17 "Śledztwo akademickie" jest przeprowadzane niezależnie od działań państwowych instytucji i koncentruje działania ekspertów. I musi być prowadzone nadal

9.12 Prof. Witakowski tłumaczy powody powstania Konferencji Smoleńskiej. Zaprezentowano zdjęcie rozbitego tupolewa z podpisem "w oficjalnym przekazie nadal obowiązuje wersja wydarzeń podana przez MAK"

9.10 Pierwszy referat dzisiejszej konferencji wygłasza prof. Piotr Witakowski

9.08 Uczestnicy Konferencji minutą ciszy oddali hołd wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej

9.05 Rozpoczęła się III Konferencja Smoleńska

W trakcie III Konferencji Smoleńskiej odbędzie się dziewięć sesji tematycznych:
1. Zagadnienia ogólne katastrof lotniczych
2. Mechanika lotu i odtworzenie trajektorii lotu
3. Badania szczątków i badania symulacyjne
4. Dyslokacja szczątków, ich wygląd i deformacje
5. Inwentaryzacja geodezyjna szczątków i śladów na ziemi
6. Trajektoria szczątków
7. Zagadnienia medyczne związane z katastrofami
8. Zagadnienia prawne związane z badaniem Katastrofy Smoleńskiej
9. Katastrofa Smoleńska w społeczeństwie i środowisku naukowym

KOMITET NAUKOWY III KONFERENCJI SMOLEŃSKIEJ
I. Mechanika i Konstrukcje
Profesor Kazimierz Flaga
Profesor Grzegorz Jemielita
Profesor Janusz Kawecki
Profesor Jan Obrębski
Profesor Zdzisław Józef Śloderbach
Dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski
II. Matematyka i Informatyka
Profesor Tadeusz Iwaniec
Profesor Zbigniew Jelonek
Profesor Jacek Rońda
Profesor Andrzej Stepnowski
Profesor Piotr Witakowski
III. Elektrotechnika i Elektronika
Profesor Zdobysław Flisowski
Profesor Jacek Gieras
Profesor Janusz Turowski
Profesor Kazimierz A. Zakrzewski
IV. Fizyka i Geotechnika
Profesor Włodzimierz Klonowski
Profesor Kazimierz Nowaczyk
Profesor Andrzej Michał Oleś
Profesor Andrzej Truty
Profesor Andrzej Wiśniewski
V. Chemia i Badania Strukturalne
Profesor Chris Cieszewski
Profesor Lucjan Piela
Profesor Sławomir Szymański
Profesor Krzysztof Woźniak
VI. Lotnictwo i Aerodynamika
Profesor Wiesław K. Binienda
Profesor Zdzisław Gosiewski
Profesor Aleksander Olejnik
VII. Geodezja i Archeologia
Profesor Janusz Zieliński
Profesor Mariusz Ziółkowski
VIII. Medycyna
Profesor Roman Szulc
Profesor Lech Torliński
IX. Socjologia
Profesor Piotr Gliński
Profesor Józefa Hrynkiewicz
Profesor Bogdan W. Mach
Profesor Włodzimierz Pańków
Profesor Waldemar Paruch
Profesor Andrzej Szpociński
Profesor Wojciech Świątkiewicz
Profesor Andrzej Zybertowicz
X. Nauki prawne
Profesor Piotr Daranowski
Profesor Karol Karski
Profesor Tadeusz Jasudowicz
Profesor Lech Morawski
Profesor Krzysztof Motyka
Profesor Mariusz Muszyński
Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl


Wczytuję komentarze...

Z chuliganów zrobił rugbystów. Podbili Europę! Posłuchajcie legendarnego Zbyszka Rybaka (FILM)

/ Fot. Kamil Tokarski/RC Arka Gdynia

  

- Historia Zbyszka Rybaka to najbardziej niesamowita opowieść o III RP. Niby-państwo we wczesnych latach 90. olało swoją trudną młodzież. Skazało ją na patologię, używało do szemranych interesów. I oto najgroźniejszy z ówczesnych kibiców-chuliganów zaczyna rozumieć, że coś jest nie tak. Najpierw wyznacza zasady honorowe tego świata, potem tworzy z nich drużynę rugby. I oto charakterni ludzie skazani na upadek, podnoszą się i wygrywają – tak o historii Zbyszka Rybaka opowiada Piotr Lisiewicz, który legendarnego chuligana i rugbystę zaprosił do „Wywiadu z chuliganem”. Całą rozmowę obejrzą Państwo poniżej (FILM)

- Myślę, że mamy w społeczeństwie ogólny kryzys męskości. Rugbyści są tego zaprzeczeniem. To faceci twardzi tak na boisku, jak i w życiu

– tak o chłopakach grających w drużynie Arki Gdynia mówił niedawno ich kapelan, ksiądz Tyberiusz Kroplewski.

Zbyszek Rybak w „Wywiadzie z chuliganem” bez autocenzury opowiada o największych chuligańskich bitwach lat 90. Wspomina m. in. wyjazd do Paryża na mecz Francja-Polska z 1995 roku:

- Akcja „Bagietka” to był mój pomysł. Kupiliśmy długie bagietki francuskie, a mieliśmy ze sobą pręty zbrojeniowe, które powkładaliśmy w te bagietki. Chrupaliśmy sobie te bagietki, kiedy nawinęło się kilkudziesięciu nieszczęśników z Paris Saint Germain, którzy postanowili nas zaatakować. No to poczęstowaliśmy ich tymi bagietkami. Po pierwszym uderzeniu bułka odpadała i na głowie lądował pręt.

Jak życie chłopaków z Gdyni zmieniło rugby?

- Sport nauczył mnie wiele pokory. Rugby jest tak ciężką dyscypliną, więc jak ciężką trenujesz, to nie masz potem pomysłów, żeby robić coś głupiego. Można powiedzieć, że rugby mnie wyedukowało

– mówi Zbigniew Rybak. A potem „zaraza” rozpoczęta od legendy Rybaka rozlała się po Polsce i  wielu drużynach rugby zmieniła życie setek młodych ludzi, którzy od dzieciństwa wychowywali się w trudnych rodzinach.

Jak podkreśla Lisiewicz, ta niesamowita historia pokazuje, czym III RP różniła się od Polski przedwojennej:

- Szkoły pełne zdziczałych chłopaków, którzy jako dumni weterani wojny polsko-bolszewickiej kładli pistolet na ławce w gimnazjum – taką rzeczywistość 1920 r. opisał przecież Ryszard Kiersnowski w książce „Młodość sercem pisana”. W internacie tłukli po ścianach butelki, a gdy wychowawczyni prosiła, by nie robili tego po północy, odpowiadali „Kto bił bolszewika, teraz może tłuc butelki”.

Jak zareagowało przedwojenne państwo?

– Ono miało elity, mądre i patriotyczne. I walka o to, żeby ocalić tę młodzież była jej troską. II RP zawadiakom odpuszczała w gimnazjum, a potem brała ich do szkół oficerskich, co było marzeniem i dumą każdego z nich. Odwagi nie musiała ich uczyć, ale wpajała im honor, dyscyplinę, szacunek dla kobiet. W efekcie Polska z tych dzikich chłopców zrobiła najlepszych kawalerzystów na świecie

– stwierdza Lisiewicz.

A III RP? – Miała trudną młodzież gdzieś. Mam wrażenie, że scenariusz, by setki tysięcy chłopaków żyły w patologii, był jej władcom na rękę. Dlatego legenda Zbyszka Rybaka jest piękną historią. W  III RP mamy cholernie mało pięknych legend. I trzeba koniecznie poznać tę – mówi Lisiewicz.

Całą rozmowę Piotra Lisiewicza ze Zbyszkiem Rybakiem obejrzą Państwo poniżej:

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl