Ludzie z kierownictwa Agora SA., wydawcy m.in. "Gazety Wyborczej", nie mają wesołych wakacji. W pierwszym półroczu 2014 roku spółka zanotowała spadek przychodów, mocno spadł też wskaźnik EBITDA, a strata netto wynosi niemal 11 milionów zł.

O raporcie finansowym medialnej spółki informuje serwis wirtualnemedia.pl. Ponieważ w dokumencie pojawia się wiele cyfr dokładnie zacytujemy fragmenty teksty zatytułowanego "Niemal 11 mln zł straty Agory w I półroczu, spadek przychodów".

"Przychody Agory w I półroczu br. wyniosły 524,8 mln zł, o 1,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. W dół o 6,6 proc. do 257,3 mln zł spadły jej przychody reklamowe, zaś o 4,9 proc. do 65,6 mln zł zmalały przychody ze sprzedaży wydawnictw" - piszą wirtualnemedia.pl.

"Przychody segmentu prasa w I półroczu br. wyniosły 149,7 mln zł i spadły aż o 13,5 proc. względem analogicznego okresu ub.r. Segment książek i filmów zanotował 125,2 mln zł przychodów (wzrost o 4 proc.), segment reklamy zewnętrznej - 73,7 mln zł (spadek o 3,4 proc.), segment radiowy - 41,3 mln zł (+1,2 proc.), a segment druku - 85,6 mln zł (+ 9,9 proc.). Najmocniej, bo 10,6 proc., poszły do góry przychody segmentu internet - wyniosły one 60,7 mln zł".

Ale najważniejsza informacja dla pracowników spółek należących do Agora SA brzmi: "w I półroczu br. spółka odnotował stratę netto wynoszącą 10,5 mln zł. Rok wcześniej jej starta na poziomie netto była zdecydowanie niższa i wyniosła tylko 0,8 mln zł".