Z kontroli NIK wynika, że Polska nie jest jeszcze przygotowana na możliwe zagrożenie dostaw energii elektrycznej po 2015 roku. Problemy z dostawami energii mogą występować z powodu konieczności wyłączenia wielu przestarzałych bloków wytwarzających energię.

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że dzięki systematycznie prowadzonym pracom modernizacyjnym i konserwującym sieci przesyłowe są w dobrym stanie. Z tego względu zdecydowano o wydłużeniu czasu ich sprawności z 40 do 70 lat.

Okazuje się, jednak, że problemy z dostawami energii mogą pojawić się po 2015 roku. Z danych uzyskanych przez Polskie Sieci Energetyczne oraz Urząd Regulacji Energetyki wynika, że od roku 2015 wiele elektrowni planuje wyłączenia jednostek wytwórczych energii elektrycznej. Może to oznaczać ryzyko przerw w dostawach, szczególnie w ekstremalnych warunkach pogodowych lub w przypadku dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na energię w obiektach położonych daleko od elektrowni.

Przedstawiciele Polskich Sieci Energetycznych zapewniają, że podejmują działania, które mają minimalizować ryzyko zagrożenia dostaw energii.