Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych deklaruje poparcie dla inicjatywy dr Wandy Półtawskiej. W oświadczeniu bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych stają w obronie lekarzy, którzy podpisali „Deklarację Wiary”. Podkreślają oni, że agresja medialna i nacisk dyscyplinarny na lekarzy stają się „współczesną formą prześladowań na tle religijnym”.

Przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych oraz Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych są zaniepokojeni przejawami agresji słownej wobec przedstawicieli Służby Zdrowia, którzy złożyli swój podpis pod „Deklaracją Wiary”. Biskup Regmunt i ks. Warzeszak przypominają o prawie do podstawowych swobód obywatelskich, zwłaszcza prawie do wolności sumienia i przekonań religijnych.

- Z niepokojem obserwujemy przejawy agresji słownej wobec przedstawicieli Służby Zdrowia, którzy złożyli swój podpis pod „Deklaracją wiary”. Szczególne zdziwienie musi budzić fakt, że według krytyków deklaracji w kraju demokratycznym obywatel nie może mieć innych poglądów niż te, które narzuca obowiązująca poprawność. Nie dość przypominać, że odmawianie lekarzom prawa do postępowania zgodnie z ich sumieniem podważa podstawowe swobody obywatelskie, zwłaszcza prawo do wolności sumienia i przekonań religijnych, które art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wszystkim bez wyjątku obywatelom. Nie można także zapominać, że ograniczanie możliwości kierowania się tymi prawami w życiu osobistym prowadziło w przeszłości do totalitaryzmów – czytamy w oświadczeniu.

Przedstawiciele Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych wyjaśniają też, że „Deklaracja Wiary” powstała w nawiązaniu do osoby i nauczania Jana Pawła II, w tym do nauczania dotyczącego obrony życia ludzkiego.

- Zwracamy się do władz publicznych i środowisk opiniotwórczych o uszanowanie przekonań osobistych pracowników Służby Zdrowia i przeciwdziałanie agresji medialnej i naciskowi dyscyplinarnemu, które stają się współczesną formą prześladowań na tle religijnym. Wyrażamy nadzieję, że nasze stanowisko spotka się ze zrozumieniem różnych gremiów społecznych i politycznych. Jesteśmy przekonani, że prawo do wolności sumienia w wykonywaniu posługi wobec chorego w naszej Służbie Zdrowia będzie szanowane zgodnie z najlepszymi obyczajami i polską tradycją tolerancji - napisali w oświadczeniu bp Stefan Regmunt i ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak.

W sprawie „Deklaracji Wiary” głos zabrał niedawno również prymas Polski abp Wojciech Polak.

- Trzeba tu jasno powiedzieć, że Deklaracja Wiary nie jest i nie będzie nigdy interpretowana jako odmowa pomocy w nagłym wypadku, w sytuacji, gdy życie jest zagrożone. Nie ma na ten temat żadnej dyskusji. Bronimy życia od poczęcia do naturalnej śmierci – mówił abp Polak.