W katedrze gnieźnieńskiej zakończyły się już uroczystości ingresu nowego arcybiskupa metropolity, a zarazem prymasa Polski. Jeszcze przed ingresem abp Wojciech Polak podkreślał, jak ważna jest w polskim Kościele funkcja prymasa.

- Jest to bogata i wielka tradycja prymasowska związana ze stolicą arcybiskupów prymasów w Gnieźnie. Jest to dla mnie wejście, czy zanurzenie się w rzekę tradycji, która płynie wartkim nurtem ze wzgórza Lecha. Jest to jednocześnie ciągłe pytanie o to, w jaki sposób dzisiaj to bogactwo tradycji ukazywać Kościołowi w świecie współczesnym, w tym świecie, w którym on dzisiaj przeżywa swoje wyzwania, swoje nadzieje, swoje troski i swoje kłopoty. W jaki sposób dzisiaj odkrywać to, co jest najważniejszym wyzwaniem i najważniejszą nadzieją dla Kościoła? To przełożenie na współczesność stanowi chyba najważniejsze wyzwanie, które staje przed prymasem Polski – tłumaczył abp. Polak jeszcze przed oficjalnym objęciem urzędu prymasa Polski.

Arcybiskup Wojciech Polak przed uroczystościami ingresu spotkał się z w katedrze gnieźnieńskiej z młodzieżą uczestniczącą w Jutrzni Lednickiej. Obiecał wówczas, że dołączy do młodych wieczorem, aby przewodniczyć Mszy św. podczas XVIII Spotkania Młodych na Polach Lednickich.

Kanoniczne objęcie archidiecezji gnieźnieńskiej przez abp. Wojciecha Polaka miało miejsce przed południem w rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich. Punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczął się natomiast ingres, czyli liturgiczne uroczystości objęcia diecezji.

U progu bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie abp. Wojciecha Polaka powitała Kapituła Prymasowska, a jej prepozyt, bp Krzysztof Wętkowski, podał mu do ucałowania krzyż legacki. Po rozpoczęciu liturgii, słowo do zgromadzonych wygłosił abp Józef Kowalczyk, poprzednik abp. Polaka na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie. Następnie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał tekst bulli papieża Franciszka. Wówczas abp Kowalczyk przekazał pastorał Nuncjuszowi, który wręczył go abp. Polakowi.

Nowy prymas zajął miejsce na katedrze arcybiskupów gnieźnieńskich, a przedstawiciele duchowieństwa i wiernych świeckich złożyli mu wyrazy oddania i szacunku w tzw. obrzędzie homagium. Po liturgii Słowa abp Polak wygłosił homilię.

- Chcę być dla was, z wami i pomiędzy wami dla postępu i radości w wierze – mówił w homilii nowy prymas.

Metropolita gnieźnieński jako kustosz relikwii św. Wojciecha, noszący tytuł prymasa Polski, zachowuje honorowe pierwszeństwo pośród biskupów w Polsce. Arcybiskup Wojciech Polak pochodzi z Inowrocławia, gdzie urodził się 19 grudnia 1964 roku. Na kapłana został wyświęcony 13 maja 1989 roku w Gnieźnie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej 8 kwietnia 2003 roku, przyjął w 4 maja 2003 roku w Gnieźnie święcenia biskupie. Od października 2011 roku pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Ojciec Święty Franciszek mianował go 17 maja 2014 roku arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, prymasem Polski.