Na antenie Telewizji Republika Krzysztof Wyszkowski - działacz opozycji antykomunistycznej, założyciel Wolnych Związków Zawodowych – w rozmowie z Anitą Gargas ujawnił tajne stenogramy z rozmów tzw. „drużyny Lecha” z komunistami. Z dokumentów wynika, że podczas Krajowej Komisji Porozumiewawczej zawiązano III RP, ustanawiając korzystny dla ludzi PRL układ polityczny.
 
Krajowa Komisja Porozumiewawcza, a później Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, była strukturą władz NSZZ Solidarność. Została powołana 17 września 1980 r. jako organ koordynujący działalność struktur regionalnych i zakładowych związku.

- W czasie wyborów 4 czerwca 1989 r. wyborcy skreślili tzw. Listę Krajową, odbierając w ten sposób komunistom 33 mandaty w Sejmie. Komunistom zabrakło więc przynajmniej 33 głosy do wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Uznali więc, że przedstawiciele Solidarności muszą się zgodzić na to, żeby oddać stronie komunistycznej te 33 mandaty. To było możliwe tylko poprzez zmianę ordynacji wyborczej w trakcie wyborów, czego dokonano – powiedział Anicie Gargas Krzysztof Wyszkowski.
 
Działacz opozycji antykomunistycznej na antenie Telewizji Republika tłumaczył, że w skład „drużyny Lecha Wałęsy” wchodzili: sam Wałęsa, Geremek, Mazowiecki, Kuroń, Michnik. Cztery dni po wyborach umówili się oni z „Kiszczakiem i jego ludźmi co do sposobu zmanipulowania wyników wyborów i oddania komunistom brakujących mandatów – cytuje wypowiedź Wyszkowskiego portal telewizjarepublika.pl.

OBEJRZYJ CAŁOŚĆ PROGRAMU: