W związku z licznymi skargami, Rada Miasta Sejny zdecydowała o wystosowaniu apelu do wszystkich mieszkańców miasta w związku z planami zmiany nazw ulic, którym patronują jeszcze komuniści.

Skargi w sprawie komunistycznych patronów ulic w Sejnach składali zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Rada Miasta postanowiła działać. Wystosowano więc odezwę do mieszkańców:
 

- W mieście Sejny do chwili obecnej obowiązują nazwy ulic noszące nazwiska działaczy komunistycznych, którzy w historii Polski zapisali niechlubną kartę działalności na rzecz zniewolenia narodu i kraju pod butem bolszewickim i sowieckim. Po licznych uwagach mieszkańców Sejn, turystów oraz innych osób zainteresowanych tym tematem, Rada Miasta Sejny postanowiła rozpocząć prace na rzecz zmiany nazw następujących ulic:
Juliana Marchlewskiego, Marcelego Nowotki, Gen. Karola Świerczewskiego i 22 Lipca. Wobec powyższego prosimy mieszkańców miasta, stowarzyszenia i inne organizacje o zgłaszanie swoich opinii i propozycji do Urzędu Miasta Sejny (sekretariat) do dnia 30 czerwca 2014 r.
- czytamy w komunikacie opublikowanym na łamach serwisu internetowego urzędu miasta.

W związku z kosztami, które wiążą się ze zmianą nazw ulic, władze miasta zapewniają, że mieszkańcy nie będą musieli ponosić opłat za wymianę dowodów osobistych i wprowadzenie koniecznych zmian w aktach notarialnych. Ponadto starostwo zapowiada ulgi w kosztach dotyczących wymiany prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.