Wygłaszając homilię podczas mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, ks. Waldemar Chrostowski wyrecytował fragment wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza pt. "Krew". Utwór ten został po raz pierwszy opublikowany w tygodniku "Gazeta Polska".

Krew na fotelach tupolewa
Zmywana szlauchem o świtaniu
Jeszcze wam ona pieśń zaśpiewa
To będzie pieśń o zmartwychwstaniu


Ostatnia strofa wiersza Rymkiewicza zakończyła kazanie ks. Waldemara Chrostowskiego podczas mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Wcześniej duchowny mówił o skarleniu elit, które od trzech lat próbują zbanalizować i wyszydzić katastrofę smoleńską:

Nasza obecność potrzebna jest po to, by stawiać kres tej fali obłudy i zła, która gromadzi się i narasta wokół dramatu sprzed prawie 4 lat. Mnożą się rozmaite interpretacje i nadinterpretacje. Odwołam się do jednego przykładu. Oto profesor socjologii, honorowy rektor jednej z uczelni powiedział: "Część Polaków nie potrafi przyjąć do wiadomości, że prezydent RP i elita władzy zginęli w banalnym wypadku lotniczym". [...] Tę część Polaków, która nie chce przyjąć do wiadomości, że "prezydent RP i elita władzy zginęli w banalnym wypadku lotniczym", profesor określa mianem "sekty smoleńskiej". To język ulicy, i to tej nienajlepszej. To język publicystów, i to tych stojących na usługach władzy. Ale to nie jest język nauki, uniwersytetu, akademii, profesora.

Ks. Chrostowski głosił też: Jak godnie żyć - to jest prawda każdego chrześcijanina. Dlatego wołamy o prawdę pełną, bez montaży, kombinacji, dodatków i ujęć, i bez szkodliwego PR-u. Sugeruje się nam, by w tym roku obchodzić uroczyście ćwierćwiecze częściowo wolnych wyborów. Nie możemy ulec sugestiom, abyśmy poprzestali na częściowej prawdzie o Smoleńsku. Jesteśmy strażnikami pamięci - tylko wtedy jesteśmy wierni pełnej prawdzie.

W nabożeństwie uczestniczyło kilkaset osób, m.in. rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej (m.in. Jarosław Kaczyński i Andrzej Melak), politycy PiS (m.in. Anna Fotyga, Adam Kwiatkowski), znani artyści (m.in. reżyser Antoni Krauze).

Eucharystii przewodził ks. prałat Bogdan Bartołd, proboszcz archikatedry św. Jana.fot. Filip Błażejowski/Gazeta Polskafot. Filip Błażejowski/Gazeta Polska. Na zdjęciu: ks. Waldemar Chrostowski