Warsztaty gender w stołecznych szkołach. Kontrowersyjne lekcje za zgodą władz miasta

W części warszawskich szkół odbywają się… warsztaty genderowe prowadzone przez Fundację Wolontariat Równości. Sprawa oburzyła wiceprzewodniczącą Rady Warszawy Olgę Johann.

AMA90 (sxc.hu)
W części warszawskich szkół odbywają się… warsztaty genderowe prowadzone przez Fundację Wolontariat Równości. Sprawa oburzyła wiceprzewodniczącą Rady Warszawy Olgę Johann. – Dlaczego rodzice nie są o tym informowani? – pyta. Władze Warszawy odpowiadają, że ingerowanie w program narzucony przez dyrekcje szkół byłoby „niestosowne”.

„Proszę o wyjaśnienia dotyczące prowadzenia warsztatów gender na terenie szkół. Temat ten wywołuje wiele kontrowersji i zaniepokojenie rodziców. […] Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy i dlaczego rodzice nie są informowani o prowadzeniu tego typu zajęć dla dzieci oraz czy Związek Nauczycielstwa Polskiego i pełnomocnik rządu czyli Minister ds. Równego Traktowania informuje władze oświatowe Warszawy i charakterze tego typu zajęć” – napisała w interpelacji do prezydent stolicy Olga Johann (PiS), radna i wiceprzewodnicząca Rady Warszawy. Apeluje również, aby upubliczniono wytyczne prowadzenia tego typu zajęć organizowanych przez Fundację Wolontariat Równości. Sprawę interpelacji jako pierwszy opisał portal TVN24.pl.

Odpowiedzialny za sprawy edukacji w stolicy wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, odpowiadając na interpelację, tłumaczy, że „w omawianej sprawie żadne skargi czy krytyczne uwagi ze strony rodziców uczniów nie dotarły”. Zapewniał, że tego typu warsztaty odbywają się zawsze za zgodą dyrektora, a jego decyzję opiniują wcześniej przedstawiciele rodziców. – W mojej opinii niestosowne byłoby występowanie do dyrektora szkoły z wytycznymi czy zaleceniami dotyczącymi treści programowych – twierdzi wiceprezydent stolicy. Jak dodaje: „Dyrektor szkoły jako organizator procesu dydaktycznego i wychowawczego odpowiada zarówno za treść, jak i formę przeprowadzanych w szkole zajęć dla uczniów, także wtedy, gdy za jego zgodą zajęcia te realizowane są przez organizację pozarządową” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Więcej w "Gazecie Polskiej Codziennie".

 Źródło: Gazeta Polska Codziennie

 

Katarzyna Pawlak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo