Drugi dzień szczytu Partnerstwa Wschodniego - Gruzja i Mołdawia parafowały umowy stowarzyszeniowe z UE.

Gruzja i Mołdawia parafowały w piątek w Wilnie podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego umowy stowarzyszeniowe z UE, obejmujące porozumienia o wolnym handlu. Umowy mają być podpisane w ciągu roku, czyli przed końcem kadencji obecnej Komisji Europejskiej.

Wbrew wcześniejszym planom w Wilnie nie podpisano umowy o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

W ubiegłym tygodniu władze w Kijowie ogłosiły, że wstrzymują przygotowania do zawarcia tego porozumienia. Rząd Ukrainy uznał, że Unia nie zaproponowała stronie ukraińskiej wystarczającego zadośćuczynienia za straty, które kraj poniósłby w związku z pogorszeniem relacji handlowych z Rosją

Oczekuje się, że przywódcy państw Unii w deklaracji końcowej powtórzą zapewnienie, że oferta stowarzyszenia dla Ukrainy pozostaje aktualna (w ub. tygodniu rząd ukraiński wstrzymał przygotowania do podpisania umowy o stowarzyszeniu z UE). "Deklaracja wileńska" ma określić cele PW do 2015 r. i będzie zachęcać do pogłębiania współpracy w ramach tego unijnego programu, obliczonego na zbliżenie polityczne i integrację gospodarczą z UE.