Logopedzi nie będą ujęci w ustawie o zawodach medycznych

Na czwartkowym posiedzeniu sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła poprawkę o wykreśleniu logopedy z grupy zawodów medycznych. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych m.in. reguluje zasady wykonywania wielu innych zawodów, takich jak technik farmaceutyczny czy podiatra.

Sejm
Fot. Tomasz Jdrzejowski/ Gazeta Polska

Powodem przesunięcia posiedzenia komisji z wtorku na czwartek była liczba zgłoszonych do niej poprawek i konieczność ustosunkowania się do nich Biura Legislacyjnego Sejmu.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 maja. Wtedy też posłowie wskazywali m.in. na konieczność uregulowania zawodu logopedy w odrębnej ustawie. Także przedstawiciele innych klubów niż PiS poinformowali o swoich poprawkach zmierzających do wykreślenia tej grupy z projektu ustawy. Sygnalizowano także konieczność innych zmian dotyczących np. dietetyków oraz doprecyzowania zapisów dotyczących techników farmaceutycznych.

W czwartek członkowie Komisji Zdrowia 31 głosami przyjęli poprawkę i zarekomendowali wykreślenie logopedy z grupy zawodów medycznych. Komisja była jednomyślna w tej kwestii. 25 głosami „za” przyjęto też poprawkę o dopisaniu nowego zawodu - instruktor terapii uzależnień.

Komisja nie przyjęła propozycji poprawek, by do zawodów medycznych dołączyć np. technika dentystycznego, sanitariusza szpitalnego, sekretarki medycznej, technika analityki medycznej.

Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Celem projektu jest – jak wskazano w uzasadnieniu - uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Zgodnie z projektem, ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.

Będzie to - jak podnosi Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt - gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększy to - jak podkreślono w uzasadnieniu - bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Część logopedów podnosi, że przez projekt ustawy regulującej prace 17 zawodów medycznych, w wielu przypadkach będą oni niedługo musieli zamknąć swoje gabinety. MZ podnosi, że logopeda będzie mógł wykonywać czynności zawodowe w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, działalności gospodarczej i w końcu - jako podmiot leczniczy.

 Źródło: pap Niezalezna.pl

 

as
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo