W Sądzie Okręgowym w Krakowie złożony został pozew, w którym jeden z żołnierzy Armii Krajowej oraz Światowy Związek Żołnierzy AK pozywają producentów filmu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie” za naruszenia dóbr osobistych żołnierzy Armii Krajowej – informuje Reduta Dobrego Imienia.

W pozwie zawarto roszczenie przeproszenia za naruszenie dóbr osobistych (we wszystkich telewizjach, gdzie emitowany był serial), zadośćuczynienia w postaci 50 tys. zł, oraz usunięcia znaku graficznego – symbolu Armii Krajowej z serialu.

Zdaniem prawników reprezentujących powodów zostało naruszonych szereg dóbr osobistych w tym m.in. prawo do dumy narodowej, prawo do kultywowania tożsamości narodowej, prawo do niezakłamanej historii, prawo do godności osobistej, prawo do kultu zmarłych żołnierzy Armii Krajowej. Warto jednocześnie wskazać, że Prokuratura umorzyła postępowanie o znieważenie Narodu Polskiego, co oznacza, że jedyną w tej chwili drogą do ochrony dobrego imienia Armii Krajowej jest pozew w trybie cywilnym.

W serialu znalazły się m.in. takie sceny, które pokazują, że Armia Krajowa (w sensie ogólnym) jest współwinna zbrodni na osobach narodowości żydowskiej. Kontrastuje to mocno z wizerunkiem Niemców przedstawionych w filmie jako de facto ofiary II wojny światowej. Wymowa tych scen jest jednoznacznie antypolska. To młodzi Niemcy przyjaźnią się z Żydami i pomagają im w ocaleniu przed „nazistami”. Wojna zaczyna się – według twórców filmu – w 1941 r., a antysemityzm niemiecki to antysemityzm „narzucony” Niemcom z góry (przez nieokreślonych „nazistów”, polityków).

Polscy żołnierze Armii Krajowej pokazani są jako rabująca banda. Po zastrzeleniu Niemców zabierają zmarłym zegarki, nawet „złote zęby” (co ma być nawiązaniem do rabunków dokonywanych faktycznie przez Niemców w obozach koncentracyjnych).

W innych scenach polscy chłopi sprzedają żywność partyzantom (co było w rzeczywistości historycznej karane śmiercią) i są gotowi przekazywać żywność żołnierzom AK, ale pod warunkiem, że w oddziale partyzanckim nie ma i nie będzie Żydów. Dalej polscy żołnierze Armii Krajowej nie tylko nie pomagają Żydom, ale wręcz współpracują z „nazistami” w eliminowaniu współobywateli narodowości żydowskiej.
 
W rzeczywistości Armia Krajowa to symbol umiłowania wolności, lojalności, ofiarności, przyjęcie pewnych wartości jako nadrzędnych (Bóg, Honor, Ojczyzna), to symbole poświęcenia, oddania czci wszystkim, którzy walczyli i polegli za wolność i niepodległość. Żołnierze Armii Krajowej postrzegani są jako niezłomni, mężni, odważni, bohaterscy, walczący do końca, przestrzegający rozkazów dowódców, ale i  nakazów moralnych.

Powodów reprezentuje Mec. Monika Brzozowska oraz Mec. Jerzy Pasieka z kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, specjalizujący się w ochronie dóbr osobistych.

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom jest inicjatorem tej akcji prawnej przeciwko producentom oszczerczego filmu. RDI organizowała protesty przeciwko dystrybucji miniserialu przez Telewizję Polską, a także planom jego emisji przez BBC. Poprzez strony WWW reduta-dobrego-imienia.pl można wysyłać listy protestacyjne do zarządów telewizji ZDF oraz BBC a także  pobrać formularz do zbierania podpisów poparcia inicjatywy ustawodawczej karania użycia sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”.