Wyborcy Zjednoczonej Prawicy najbardziej pewni swego wyboru

Najbardziej zdeterminowany, pewny swego politycznego wyboru jest elektorat Zjednoczonej Prawicy; formacja rządząca ma jednocześnie najliczniejszy elektorat negatywny - wynika z sondażu CBOS. Mniej pewne swego aktualnego stanu posiadania mogą być ugrupowania opozycyjne.

Zbigniew Kaczmarek / Gazeta Polska

Zgodnie z sondażem CBOS, gdyby wybory parlamentarne miały się odbywać już teraz, chciałoby wziąć w nich udział 75 proc. badanych. Osoby, które chcą iść na wybory i mają sprecyzowane preferencje co do partii, na którą chciałyby głosować, stanowią obecnie 60 proc. ogółu uprawnionych do głosowania.

36 proc. badanych gotowych wziąć udział w głosowaniu i deklarujących poparcie dla konkretnego ugrupowania jest na 100 proc. pewna, że zagłosowałaby w wyborach właśnie na nie. 27 proc. prawdopodobieństwo głosowania na partię, z którą sympatyzuje, ocenia na 80–90 proc. W przypadku 37 proc. jest ono niższe i wynosi nie więcej niż 70 proc., w tym 14 proc. ocenia prawdopodobieństwo zagłosowania na popieraną dziś partię na co najwyżej 50 proc.

Najbardziej zdeterminowany, pewny swego politycznego wyboru jest elektorat Zjednoczonej Prawicy. Średnie deklarowane prawdopodobieństwo poparcia ugrupowań tworzących tę koalicję przez jej zwolenników wynosi blisko 87 proc. Zjednoczona Prawica dysponuje też największą rzeszą zagorzałych zwolenników, którzy ze stuprocentową pewnością zapowiadają gotowość oddania na nie głosu (52 proc.). Jednocześnie PiS i jego aktualni koalicjanci mają najmniejszy spośród wszystkich ugrupowań tzw. miękki elektorat, czyli wyborców zakładających relatywnie duże – co najmniej 50-procentowe – prawdopodobieństwo wycofania swego poparcia i ewentualnej zmiany preferencji (9 proc.).

Mniej pewne swego aktualnego stanu posiadania mogą być ugrupowania opozycyjne. Średnia deklarowana pewność głosowania na Koalicję Obywatelską w jej elektoracie wynosi 79 proc. Grupa zagorzałych zwolenników KO, którzy ze stuprocentową pewnością deklarują gotowość poparcia tego ugrupowania w wyborach, stanowi 30 proc. Wśród aktualnych zdeklarowanych zwolenników KO 13 proc. stanowią wyborcy niepewni – z co najmniej 50 procentowym prawdopodobieństwem zakładający możliwość zmiany swych aktualnych preferencji, albo też – w razie braku wyborczej alternatywy – rezygnację z głosowania.

Średnia deklarowana pewność głosowania na Lewicę w jej obecnym elektoracie wynosi 74 proc. 18 proc. aktualnych sympatyków Lewicy twierdzi, że na 100 proc. zagłosowałaby na tę formację w wyborach, zaś 15 proc. – na nie więcej niż 50 proc.

Średnia wartość wskaźnika pewności głosowania elektoratu Konfederacji wynosi 73 proc. O stuprocentowym zdecydowaniu wyborczym zapewnia 22 proc. wyborców Konfederacji. 24 proc. elektoratu Konfederacji waha się, czy faktycznie będzie na nią głosować, i określa swoją determinację w tym zakresie na nie więcej niż 50 proc.

W przypadku elektoratu Polski 2050 Szymona Hołowni deklarowana przeciętnie pewność wyborcza wyniosła 69 proc. Ze stuprocentową pewnością na to ugrupowanie będzie głosowało 19 proc. elektoratu. 29 proc. wyborców Polski 2050 określiła swoją pewność poparcia tej partii w wyborach na nie więcej niż 50 proc.

Wśród wyborców biorących pod uwagę możliwość głosowania na jakieś inne ugrupowanie najbardziej popularna, a więc teoretycznie mająca największe możliwości pozyskiwania nowych wyborców z grona zwolenników konkurencyjnych partii, jest Polska 2050 z 13 proc. wskazań.

Mniejsze szanse na poszerzenie swego stanu posiadania o wyborców innych partii mają Lewica oraz PSL-Koalicja Polska (po 9 proc. wskazań), czy ugrupowanie Pawła Kukiza (7 proc. wskazań).

Jeszcze mniejsze możliwości pozyskiwania głosów spośród wyborców konkurentów mają KO (5 proc.), Konfederacja (4 proc.) oraz PiS (3 proc.).

W Agrounii i Porozumieniu alternatywę polityczną dostrzega tylko 2 proc. wyborców pozostałych ugrupowań. 42 proc. wyborców o sprecyzowanych preferencjach partyjnych, poza popieranym ugrupowaniem, nie ma żadnego innego, na które chcieliby głosować. 6 proc. nie wie, na którą inną partię czy ugrupowanie mogliby ewentualnie oddać głos.

Najbardziej bezalternatywnym elektoratem są zwolennicy Zjednoczonej Prawicy. 59 proc. zdeklarowanych wyborców koalicji rządzącej nie widzi wśród pozostałych.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#sondaż #CBOS #Zjednoczona Prawica

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo