Niemiecki dziennik "Koelnische Rundschau" użył w opublikowanym dziś materiale kłamliwego zwrotu "polski obóz zagłady" na określenie niemieckiego obozu w Sobiborze. Po interwencji konsulatu RP w Kolonii redakcja poprawiła błąd w wydaniu internetowym.
 
Pisząc o sprowokowanym przez władze III Rzeszy antyżydowskim pogromie w listopadzie 1938 roku, którego ofiarą padli także Żydzi zamieszkujący Nadrenię Północną-Westfalię, oraz o ich późniejszych tragicznych losach, autor - wymieniając niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze w okupowanej Polsce - użył zwrotu "polski obóz zagłady".
 
Konsul Jan Sobczak powiedział, że konsulat RP w Kolonii interweniował w redakcji gazety. Po proteście w internetowym wydaniu dziennika zakwestionowany zwrot zmieniono na "niemiecki obóz zagłady w Polsce". Polscy dyplomaci oczekują, że w najbliższym wydaniu papierowym gazety ukaże się sprostowanie.
 
"Koelnische Rundschau" został przejęty jakiś czas temu przez "Koelner Stadt-Anzeiger", zachował jednak dawny tytuł. Obydwie wpływowe regionalne gazety osiągają dzienny nakład 300 tys. egzemplarzy.
 
Zwrot "polski obóz koncentracyjny" pojawia się nagminnie w niemieckich gazetach. Polska dyplomacja za każdym razem protestuje przeciwko kłamliwemu sformułowaniu. Autorzy tłumaczą zazwyczaj, że mieli na myśli geograficzne położenie miejsc zagłady.