Dziś o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy drugi dzień relacji z dwudniowej II Konferencji Smoleńskiej - międzynarodowego spotkania naukowców zainteresowanych wyjaśnieniem katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. Specjalnie dla czytelników portalu niezalezna.pl na łamach portalu będziemy relacjonować na żywo przebieg tego wydarzenia.

Dziś w ramach II Konferencji odbędą się sesje: medyczna, socjologiczna oraz prawna.

Transmisja live z II Konferencji Smoleńskiej jest dostępna TUTAJ. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do transmisji dla kilku tysięcy użytkowników. W przypadku przekroczenia limitu równocześnie oglądających, będzie możliwe uzyskanie dostępu do transmisji po uiszczeniu przez użytkownika opłaty.

Transmisję w wersji audio i video można śledzić na żywo także za pośrednictwem TV Republika oraz TUTAJ

Na łamach portalu niezalezna.pl relacjonujemy na żywo przebieg całej Konferencji:

20.50
Podczas dyskusji w imieniu rodzin smoleńskich Grzegorz Januszko przedstawił list otwarty rodzin. W liście rodziny podziękowały za organizację konferencji. Zaapelowano też do władz państwowych o zaangażowanie się w poszukiwanie przyczyn katastrofy smoleńskiej. 

20.10
W czasie dyskusji głos zabrał poseł Antoni Macierewicz: - Jestem pod ogromnym wrażeniem wykładu prof. Chrisa Cieszewskiego - powiedział poseł. 

19.00
Zakończyła się część referatów II konferencji smoleńskiej. Przed uczestnikami jeszcze dyskusja ogólna. Jeszcze na zakończenie prof. Piotr Witakowski odczytał projekt stanowiska II Konferencji Smoleńskiej, w której naukowcy zwracają się do senatów uczelni o umożliwienie prac nad badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej.

18.40
Rodziny ofiar mają tytuł do uczestnictwa w śledztwie w stopniu niezbędnym dla zabezpieczenia ich prawowitych interesów - mówi prof. Jasudowicz. Jego zdaniem śledztwo smoleńskie jest tak skandalicznie prowadzone, że powinno je się zaskarżyć do Strasburga.

18.32
Prof. Jasudowicz: - Z mocy prawa do życia na państwach będących stronami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (a więc na Rosji i Polsce) ciążą zobowiązania pozytywne m.in. dotyczące podjęcia środków prewencyjnych i zaradczych, zapobiegających się urzeczywistnieniu się zagrożenie dla życia bądź złagodzeniu jego skutków. Ciąży też na państwach obowiązek przeprowadzenia adekwatnego, niezawisłego, niezwłocznego, bezstronnego, dokładnego i skutecznego śledztwa z urzędu.

18.23
Ostatni referat II Konferencji Smoleńskiej to wystąpienie prof. Tadeusza Jasudowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego tytuł to "Śledztwo smoleńskie z perspektywy prawa do życia w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka". 

18.13
- Polski rząd nie zadbał o to, by uwagi do raportu MAK stały się jego integralną częścią - podkreśla Maria Szonert-Binienda.

18.10
Należy żądać weryfikacji raportu Millera, domagać się zarejestrowania polskich uwag do raportu MAK w ICAO - mówi Maria Szonert-Binienda. Trzeba zwrócić się do jak największej liczby instytucji międzynarodowych, gdyż układ polityczny w Polsce blokuje śledztwo - dodaje.

17.55
Maria Szonert-Binienda analizuje reżimy prawne właściwe do badań katastrof państwowych statków powietrznych na terenie kraju trzeciego. Dokonuje pod tym kątem przeglądu katastrof, m.in. amerykańskiego samolotu wojskowego w Chorwacji. 

17.41
Analizie poddane zostaną katastrofy, w których zginęli sekretarz ONZ i prezydenci trzech różnych państw, m.in. Mozambiku i Rwandy.

17.39
M. Szonert-Binienda, że będzie analizować procedury przy badaniu katastrof lotniczych podobnych pod różnymi względami do tragedii smoleńskiej.

17.37
Kolejny referat prawny - tym razem Maria Szonert-Binienda z Instytutu Libra będzie mówić na temat "Katastrofa smoleńska w świetle prawa międzynarodowego".

17.15
W następstwie działań administracji rządowej po katastrofie dokonywano szeregu zmian w polskim prawie lotniczym w zakresie badania wypadków lotniczych - zauważa prawnik. Wprowadzono m.in. zakaz przesłuchiwania członków komisji w prokuraturach i sądach w sprawach badania wypadków. 

17.13
- W wyniku bezprawnego porozumienia Putin-Tusk oddaliśmy Rosji prawo do władania dowodami rzeczowymi - oświadcza mec. Pszczółkowski.

17.08
Skutkiem wyboru niewłaściwej podstawy prawnej badania katastrofy jest nieskuteczność powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - dowodzi mec. Pszczółkowski.

17.02
Czy umowa Tuska z Putinem jest zgodna z polskim porządkiem prawnym? - pyta mec. Pszczółkowski. Zaznacza, że decyzji o wybraniu takiej, a nie innej podstawy prawnej, nie ogłoszono. Według prawnika ustna i półformalna umowa Putin-Tusk jest też sprzeczna z polskim prawem lotniczym oraz z samą konwencją chicagowską (niemającą zastosowania w lotach wojskowych).16.57
Mec. Pszczółkowski analizuje wybór przez Polskę niezgodnej z polskim prawem podstawy prawnej badania katastrofy smoleńskiej i następstwa tego wyboru. - Samolot i lot miał charakter wojskowy - podkreśla mec. Pszczółkowski. Przypomnijmy: konwencja chicagowska dotyczy tylko lotów cywilnych, a nie wojskowych i państwowych.

16.54
Wystąpienie rozpoczyna mec. Piotr Pszczółkowski z Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Jego prelekcja dotyczyć będzie prawnych aspektów katastrofy smoleńskiej.

16.50
Trwa dyskusja po referacie prof. Daranowskiego. Uczestnicy konferencji, jak i sam prelegent, nie zostawiają na decyzji Donalda Tuska suchej nitki. Z analizy profesora jednoznacznie wynika, że decyzja o wybraniu Załącznika 13 jako podstawy prawnej badania katastrofy - jak również tryb podjęcia tej decyzji - była nieprzepisowa. Choćby z tego względu, że premier nie uzyskał zgody Rady Ministrów na to porozumienie z premierem Putinem.

16.39
- Mam nadzieję, że przyjdzie moment, kiedy będziemy mogli premiera Tuska z tego porozumienia rozliczyć - powiedział prof. Daranowski, odpowiadając na jedno z pytań.

16.30
Rada Ministrów uchyliła się od obowiązku oceny tego porozumienia premierów - stwierdził prawnik.

16.28
Dokonanie aktu milczącego porozumienia jest zdumiewającym przypadkiem braku staranności i dbałości o ochronę własnych interesów przez jedną ze stron porozumienia. To akt kapitulacji - uważa prof. Daranowski.

16.25
Działania rządu Tuska po katastrofie to potwierdzenie na zgodę - post factum - na przejęcie przez Rosjan śledztwa - wynika z analizy prof. Daranowskiego. Decydentem w tej sprawie, nawet jeśli to była "milcząca decyzja", był Donald Tusk - uważa prof. Daranowski. - Głównymi architektami tego porozumienia byli premierzy Putin i Tusk - stwierdza jednoznacznie profesor.

16.20
"Z rozmów z Tuska i Putina przeprowadzonych 10 kwietnia 2010 r. nie sporządzono notatek, gdyż spotkanie to miało charakter kurtuazyjny" - informowało Centrum Informacyjne Rządu. "To ociera się o groteskę" - komentuje prof. Daranowski.

16.14
Podstawa prawna badania przyczyn katastrofy smoleńskiej - Załącznik 13 do konwencji chicagowskiej - została wybrana przez premierów Polski i Rosji. Porozumienie w tej kwestii nie zostało utrwalone na piśmie - przypomina prof. Daranowski. Ta okoliczność wywołuje pytanie o możliwość zawierania międzynarodowych umów niepisanych, czyli umów werbalnych bądź też umów "milczących".

16.11
Prelekcję zaczyna prof. dr hab. Piotr Daranowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Mówi o formie porozumienia określającego podstawę prawną i tryb badania przyczyn katastrofy smoleńskiej.

16.09
Kiedy możemy wznowić badanie wypadku? Jeśli pojawiają się pojedyncze fakty, można wznowić je częściowo, jeżeli tych nowych przesłanek jest więcej - należy dążyć do całkowitej rewizji badania - mówi dr inż. Gajewski.

16.04
Dr Gajewski opisuje podstawowe zagadnienia związane z technicznym aspektem badań wypadków lotniczych: postawienie hipotez roboczych, ewaluacja i eliminacja wybranych hipotez oraz prace końcowe, czyli stwierdzenie przyczyny, szeregu przyczyn lub zbiegu okoliczności, które doprowadziły do katastrofy.

15.54
Pierwsze czynności na miejsce wypadku? Zapewnienie nienaruszalności miejsca katastrofy i jak najobszerniejsza dokumentacja obszaru tragedii i wraku samolotu - mówi dr Gajewski. Oczywiście w Smoleńsku nie wykonano tych czynności w takim zakresie, jak powinno być to zrobione. 

15.49
- Eksperci lotniczy muszą być niezależni i mieć dostęp do wszystkich możliwych informacji, w tym niejawnych - zaznacza dr inż. Gajewski.

15.46
Dr Bogdan Gajewski opowiada o etyce w badaniu wypadków lotniczych. - Niezależnie od kwalifikacji poświadczonych dyplomami, ludzie badający wypadki lotnicze muszą cechować się wysokimi walorami etycznymi i moralnymi - podkreśla ekspert.

15.37
Dr inż. Gajewski przedstawia rolę rządów w organizacji lotnictwa cywilnego oraz podstawową strukturę administracyjną zapewniającą bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Zaznacza, że w USA wypadki bada National Transportation Safety Board - niezależna administracyjnie instytucja, odpowiadająca jedynie przed Kongresem. Z kolei w Kanadzie wypadkami lotniczymi zajmuje się Transportation Safety Board - także niezależna instytucja, odpowiadająca przed parlamentem.

Zobacz prezentacje inż. Bogdana Gajewskiego15.33
W związku z opóźnieniami nie ma zaplanowanej 15-minutowej przerwy. Rozpoczyna się panel prawniczy. Jako pierwszy referat dr. inż. Bogdana Gajewskiego z International Society of Air Safety Investigators.

15.15
Jacenty pokazuje przemiany na polskim rynku prasowym przez pryzmat funkcjonowania tych trzech tygodników, m.in. okoliczności powstania tygodnika "Uważam Rze", odwołania jego pierwszego redaktora naczelnego oraz powstania nowych pism ("W Sieci" i "Do Rzeczy").

15:13
Nowy referat socjologiczny, tym razem Daniela Wicentego z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jego tytuł: Katastrofa smoleńska a przemiany na rynku prasowym. Przypadek trzech tygodników "obozu konserwatywnego". Chodzi o "Gazetę Polską", "W Sieci" i "Do Rzeczy".

15.00 
Cytaty z postkomunistycznej "Polityki", przypomniane przez Katarzynę Lis, robią wrażenie. Zdaniem publicystów pisma zamiana ciał po katastrofie nie była ani niczym ważnym, ani skandalicznym. Janina Paradowska stanęła nawet w swoim tekście w obronie Ewy Kopacz - jako ofiary oszczerstw.

14.54
Najmniej miejsca sprawie śp. A. Walentynowicz poświęciła "Polityka" - mówi Katarzyna Lis. Janina Paradowska, publicystka tego tygodnika, określiła całe zdarzenie jako "polityczne". "Większość ekshumacji ma jednak cel głównie polityczny, a nawet jeśli są zarządzane przez prokuraturę, są politycznie wykorzystywane, bo dzięki nim można podtrzymywać podejrzenia, że coś tam jednak było na rzeczy i że ten rząd musi odejść. To następstwo zdarzeń pożądanych przez PiS aż nadto dobrze znamy" - pisała Paradowska. 

14.51
K. Lis bada reakcje czterech tygodników opinii ("Polityka", "Wprost", "Uważam Rze" i "Gość Niedzielny") po ujawnieniu skandalu związanego z zamianą ciała śp. Anny Walentynowicz. Analiza jest wykonywana w oparciu o koncepcję "framingu" (chodzi o selekcję i uwydatnianie informacji, pomagających w uzyskaniu pożądanego wpływu na czytelnika. Chodzi także o proces nadawania wypowiedziom organizacji tematycznej w taki sposób, że niektóre pojęcia i sądy zaczynają odgrywać ważniejszą rolę od innych.

14.49
Głos zabiera Katarzyna Lis z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na początek zastrzega: "Nie mam nic wspólnego z Tomaszem Lisem".

14.46
Kurzępa odpowiada na pytanie dziennikarza TV Republika na temat niedawnej wypowiedzi Jerzego Owsiaka o zespole parlamentarnym: - Wypowiedź Owsiaka ma "przesterować" wrażliwość młodzieży w kwestii smoleńskiej na bliską mainstreamowi.
Słowa te uzupełnia prof. Gliński: - Wystąpienie Owsiaka było czysto polityczne.

14.38
To "wychylanie się" i podejmowanie aktywności w kręgu rówieśniczym doprowadziło wielu młodych ludzi do wyjścia z asekuranctwa, a nawet do dawania publicznego świadectwa walki o prawdę (np. udział w marszach). Część młodzieży w dalszym ciągu przyjmuje jednak postawę obojętności lub cynizmu wobec prób wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej - twierdzi Jacek Kurzępa. 

14.36
Jak mówi socjolog, następnie młodzież wycofała się w prywatność albo przyjęła postawę "czujności z dystansu". Postawa ta wynikała m.in. z nieufności wobec polityki, która wkroczyła w sprawę smoleńską. Potem część młodych ludzi zaczęła konfrontować wiedzę i samodzielnie poszukiwać alternatywnych źródeł wiedzy na temat katastrofy; wtedy też wzrosło zaufanie młodzieży do narracji smoleńskiego zespołu parlamentarnego.

14.34
W pierwszej fazie po katastrofie smoleńskiej zachowanie młodzieży cechuje kategoryczność i dawanie świadectwa solidarności wspólnotowej - mówi Jacek Kurzępa. Dopiero potem młodzież zagubiła się w zgiełku medialnym - wobec "akcji" na Krakowskim Przedmieściu.

14.30
Referat rozpoczął Jacek Kurzępa z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Wykład dotyczy badań jakościowych realizowanych od 2010 r. Naukowiec analizował w nich zmienność postaw młodego pokolenia Polaków wobec katastrofy smoleńskiej.

14:00
Rozpoczęła się przerwa obiadowa.

13.30
Jako przykłady medialnej i politycznej presji na naukę profesor Fedyszak-Radziejowska przypomina skandaliczne ataki na prof. Janusza Kurtykę, byłego szefa IPN.

13.22
Profesor przypomina nagonkę na naukowców po książkach o Lechu Wałęsie, opisujących jego agenturalną przeszłość. Porównuje te ataki z obecnymi atakami na uczonych, próbujących wyjaśniać katastrofę smoleńską. Jako przykłady ingerencji "władzy" Fedyszak-Radziejowska wymienia: bieżące komentarze przedstawicieli rządu jako "kierunkowe wytyczne", presja medialna i wizerunkowa, rozwiązania ustawowe i instrumenty ekonomiczne. Podaje przykłady haniebnych wypowiedzi minister Kudryckiej i rektorów, naciskających na naukowców, by nie zajmowali się niewygodnymi tematami. Jako przeciwieństwo cytuje komunikat amerykańskich przełożonych prof. Wiesława Biniendy, którzy stanęli w jego obronie.

13.12
- Na placówkach naukowych kształtowane są postawy polskiej inteligencji. To, co się dzieje na uczelniach, interesuje władzę, której zależy na panowaniu nad umysłami społeczeństwa - uważa prof. Fedyszak Radziejowska.13.08
Rozpoczyna się referat prof. Barbary Fedyszak-Radziejowskiej z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Mówi o ingerencjach władzy w autonomię nauki - instrumentach wpływu i reakcjach środowiska naukowego.

12.58
Trzecim, nieuchronnym etapem analizowanych procesów było przekształcenie się dwóch, splecionych ze sobą "stanów nadzwyczajnych" w "czasy codzienne", "stan zwyczajny" systemu społecznego - mówi dr Żukowski. Ważnym elementem tej transformacji są spory o Krzyż Pamięci przed Pałacem Prezydenckim i ocena pochówku Pary Prezydenckiej na Wawelu.

12.52
Dynamikę żałoby modyfikowały konsekwencje przedterminowych wyborów - "nadzwyczajnego stanu" polskiej polityki. Podjęta w tym czasie decyzja polskiego rządu o nieobwinianiu Rosjan koncentruje uwagę opinii publicznej na rzekomych błędach polskiej załogi - mówi dr Żukowski. Charakterystyczne, że w maju 2010 r. aż 58 proc. uważało, że Rosji zależy na wyjaśnieniu katastrofy.

12.48
Zdaniem dr. Żukowskiego - kryzys "czasu nadzwyczajnego" został spowodowany 3 wydarzeniami: rezygnacją polskiego rządu z podmiotowego uczestnictwa w śledztwie, obciążaniem przez Rosjan Polaków winą za spowodowanie katastrofy, zachowaniem głównych mediów włączających się w narrację Rosjan.

12.46
Pierwszą reakcją Polaków na katastrofę smoleńską było nadzwyczajne, powszechne żałobne "pospolite ruszenie". Tak powszechne poczucie wspólnoty i żalu wystąpiło we współczesnej historii tylko raz - po śmierci papieża Jana Pawła II - mówi dr Żukowski.

12.44
Autor wymienia trzy etapy związane z zachowaniami Polaków po katastrofie smoleńskiej: 1) stan nadzwyczajny tuż po tragedii (kwiecień 2010 r.), 2) stan nadzwyczajny przed i w trakcie kampanii prezydenckiej (maj-lipiec 2010 r.), 3) okres późniejszy, czyli "zwyczajny", w "czasie codziennym"

12.42
"Polacy o katastrofie smoleńskiej. Zachowania i poglądy - ewolucja - umiarkowania" - to tytuł kolejnego referatu socjologicznego. Jego autorem jest dr Tomasz Żukowski z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

12.39
"Posmoleńskie" emocje stanowią czynnik stabilizujący polską scenę polityczną w obecnym kształcie i hamujący rozpad (być może całkowity) Platformy Obywatelskiej - twierdzi Radosław Sojak.

12.33
Socjolog próbuje odpowiedzieć na pytania: Na ile reakcje na katastrofę smoleńską przyczyniły się do ustabilizowania podziału politycznego na polskiej scenie? Czy i na ile polaryzacja zwiększyła koszta zmiany preferencji wyborczych? Na ile stanowiła o spowolnieniu spadku notowań PO? Czy zahamowała przyrost poparcia dla PiS? W jakim stopniu wpłynęła na dynamikę poparcia dla partii lewicowych?

12.28
Wbrew subiektywym, potocznym, a także obecnym w niektórych przynajmniej koncepcjach demokracji założeniom, akt wyborczy ma racjonalny i kalkulacyjny charakter jedynie w ograniczonym stopniu. Wiele wskazuje na to, że jego podłoże stanowią przede wszystkim reakcje zautomatyzowane o charakterze emocjonalnym. Katastrofa smoleńska przyczyniła się do wyzwolenia, a następnie spolaryzowania znacznych emocji o charakterze zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym - uważa Radosław Sojak.

12.24
Rozpoczął się panel socjologiczny, otworzony przez prof. Piotra Glińskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Pierwszy referat jest autorstwa Radosława Sojaka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jest próbą oszacowania wpływu katastrofy smoleńskiej na preferencje wyborcze Polaków.

12.17
Dariusz Fedorowicz, lekarz i brat jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej, broni prezentacji Stanisława Zagrodzkiego. Uważa, że użycie zdjęć ofiar było uzasadnione.

12.10
Koniec przerwy. Panel socjologiczny jeszcze się nie rozpoczął. Przy mikrofonie jest dr Grażyna Przybylska-Wendt, ekspertka od medycyny sądowej. Odnosi się do prezentacji Stanisława Zagrodzkiego. Podkreśla wagę analizy obrażeń ofiar katastrofy smoleńskiej.

11.48
Zuzanna Kurtyka i Barbara Fedyszak-Radziejowska protestują przeciwko prezentacji zdjęć ofiar podczas referatu Stanisława Zagrodzkiego. Ten uważa jednak, że było to niezbędne do przeprowadzenia właściwego wywodu. Zaczyna się dyskusja na ten temat z udziałem uczestników dyskusji. Prowadzący konferencje zarządził 15 minut przerwę.

11.38
Zagrodzki weryfikuje rosyjskie badania toksykologiczne w zakresie pośmiertnego występowania karboksyhemoglobiny u ofiar tragedii smoleńskiej, świadczącej o przeżyciowym kontakcie z tlenkiem węgla (czyli za życia). Okazuje się, że miejsce odnalezienia ciał, u których stwierdzono podwyższony poziom karboksyhemoglobiny, nie jest powiązane z miejscami bezpośredniego oddziaływania pożaru na wrakowisku.

11.29
Stanisław Zagrodzki pokazuje zdjęcia dowodzące, że część ciał uległa nadpaleniu i wyraźnie podlegała działaniu ognia. Zestawia to z wywiadem członka komisji Millera, Stanisława Żurkowskiego, który stwierdził, że na żadnym z ciał nie było śladów charakterystycznych dla wybuchu lub pożarów.

11.18
Jak twierdzi Zagrodzki - badania pośmiertne ciał ofiar wypadków lotniczych oraz ich dyslokacja na terenie miejsca zdarzenia niosą olbrzymią liczbę informacji mogących pomóc w odtworzeniu faktycznego przebiegu zdarzenia.
Według prelegenta - w wyniku analiz porównawczych protokołów przeszukania miejsca katastrofy oraz kilku materiałów sekcyjnych stało się możliwe (przy współpracy z Markiem Dąbrowskim, współpracownikiem smoleńskiego zespołu parlamentarnego) wstępne opracowanie mapy dyslokacji ciał i szczątków ofiar.

11:12
Prelekcję rozpoczyna Stanisław Zagrodzki, krewny śp. Ewy Bąkowskiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Referat jest poświęcony weryfikacji oficjalnych raportów ustalających przebieg katastrofy Tu-154 w oparciu o mapę dyslokacji ciał ofiar oraz analizę dokumentacji sądowo-medycznej i badań toksykologicznych niektórych ofiar.

11.00
Poruszający referat Małgorzaty Wassermann komentuje też Grażyna Przybylska-Wendt, specjalistka od medycyny sądowej z Wojskowej Akademii Medycznej Łodzi. Poddaje ona miażdżącej krytyce protokoły sekcyjne przygotowane przez Rosjan. - Od samego początku trapi mnie jedno pytanie: kto tak naprawdę te sekcje wykonywał? Ewa Kopacz mówiła raz o anatomopatologach, raz o innych lekarzach - mówi. - Niedopuszczalnym jest użycie terminu "uraz wielonarządowy" w odniesieniu do wszystkich ofiar katastrofy. Takiego określenia można by użyć bez sekcji. Powinno się określić dominujące urazy, które spowodowały śmierć - twierdzi Grażyna Przybylska-Wendt.

10.51
Należało przyjąć, że sekcji nie było. Niezbędnym było wykonanie natychmiastowej sekcji w Polsce po przywiezieniu ciał - mówi Wassermann. Jej wystąpienie komentuje Andrzej Melak, brat śp. Stefana Melaka. - Całkowicie zgadzam się z panią mecenas Wassermann - oświadcza. Andrzej Melak dodaje, że osoba opisana w dokumentach sekcyjnych z Rosji jako jego brat miała 195 cm wzrostu, podczas gdy Stefan Melak mierzył 172 cm.

10.50
Braki i błędy w dokumentacji rosyjskiej prowadzą do wniosku, że sekcja wykonana 11 kwietnia 2010 r. była albo jedynie pozorowana, albo skrajnie nieprofesjonalna. Materiał przekazany przez Rosjan nie spełnia elementarnych wymogów dokumentacji sekcyjnej w rozumieniu polskiego prawa. - W języku prawnym nazywa się to poświadczenie nieprawdy. Polska prokuratura pracuje na kilkudziesięciu takich, poświadczających nieprawdę dokumentach - konkluduje Małgorzata Wassermann.

10.45
M. Wassermann wylicza wszystkie rozbieżności między sekcjami. Z tego zestawienia wynika, że rosyjscy lekarze nie wymienili w dokumentach sekcyjnych kilkudziesięciu znaków szczególnych i śladów przebytych chorób. Rosjanie opisali także pęcherzyk żółciowy, który został u Z. Wassermanna wycięty długo przed katastrofą. W Moskwie podano też nieprawidłowy wzrost i kolor oczu śp. posła PiS. Przed sekcją i po sekcji nie umyto zwłok, nie zaszyto też po obdukcji czaszki.

10.38
Pierwszy referat po przerwie wygłasza Małgorzata Wassermann. Mówi o dokumentacji medycznej sekcji zwłok śp. Zbigniewa Wassermanna wykonanej przez stronę rosyjską w zestawieniu z polskimi dokumentami sekcyjnymi.

10.35
Koniec przerwy. Na sali pojawia się Antoni Macierewicz. Poseł PiS publicznie wyjaśnia: "Nie było takiej mojej wypowiedzi, w której bym nie podkreślał, że jest to konferencja niezależnych naukowców". Wczoraj mainstreamowe media pisały o konferencji jako o zebraniu "ekspertów Macierewicza".

10.15
Rozpoczęła się 15 minutowa przerwa.

10.05
Autor referatu wytyka istotne nieścisłości pomiędzy materiałem zdjęciowym a ustaleniami zawartymi w raportach MAK i komisji Millera. Pokazuje m.in. zdjęcia tego samego fragmentu samolotu: na drugim z nich widać, że do sfotografowanej części dołożono nowy element z blachy sporych rozmiarów.


9.59
W raporcie MAK zawarta jest nieprawdziwa informacja o kącie wychylenia klap - ujawnia Jabczyński po analizie materiału zdjęciowego z miejsca katastrofy. Kłamliwe dane MAK powieliła w swoim raporcie komisja Millera.


9.55
Według MAK położenie centropłata po katastrofie było... inne niż według komisji Millera - dowodzi Jacek Jabczyński.


9.54
Na sali, tak jak wczoraj, oprócz wielu naukowców są bliscy ofiar katastrofy smoleńskiej, m.in. Jadwiga Gosiewska, Małgorzata Wassermann, Dorota Skrzypek, Ewa Błasik, Beata Gosiewska.

9.49
Głos zabiera Jacek Jabczyński z portalu "Pomnik Smoleńsk". Jego prezentacja poświęcona jest analizie zniszczeń samolotu Tu-154 i weryfikacji ustaleń zawartych w raportach MAK i komisji Millera na podstawie dostępnych materiałów graficznych.

9.45
Jakość otrzymanych do badania kopii zapisów z zachowanych rejestratorów parametrów lotu ATM-QAR, MŁP-14-5 i KBN-1-1 ogranicza ich przydatność przy badaniu ostatnich sekund lotu. Zakończenie badania przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakończenie niektórych prowadzonych w związku z tym zdarzeniem postępowań prokuratury jest niemożliwe przed odzyskaniem przez stronę polską czarnych skrzynek - mówi Marcin Gugulski. Przypomina też, że Rosjanie po zestrzeleniu w 1983 r. koreańskiego samolotu dopiero w 1992 r. przekazali Koreańczykom zapisy rejestratorów lotu.

9.39
Po analizie sporządzonych na wniosek prokuratur polskiej i rosyjskiej opinii Instytytu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i opinii FSB (oraz innych dokumentów dotyczących nagrań opisanych jako kopie nagrań z kokpitu i rejestratora parametrów lotu) Gugulski stawia tezy, że w związku z m.in. nieodpowiednim zabezpieczeniem oryginału badane kopie różnią się w stopniu uniemożliwiającym uznanie ich za rzetelne kopie tego samego nagrania.

9.36
Gugulski: Brak udokumentowanych danych uniemożliwia stwierdzenie, w jakich okolicznościach dokonano wyjęcia taśmy z rejestratora MARS-BM (rosyjska skrzynka zapisująca parametry lotu).

9.30
Komisja Millera zakończyła swój raport, nie dysponując oryginalnymi zapisami z rejestratorów lotu - podkreśla Gugulski.

9.28
Wystąpienie rozpoczyna Marcin Gugulski ze smoleńskiego zespołu parlamentarnego. Mówi o stanie zachowania zapisów z rejestratorów danych zabudowanych na Tu-154M nr 101.

9.26
Dr Szuladziński opowiada o swoich doświadczeniach z lotnictwem. Z tą dziedziną (projektowanie skrzydła) była m.in. związana jego praca dyplomowa. Ekspert pracował też w kilku krajach nad konstrukcjami lotniczymi.

9.24
Pada wiele pytań z sali do dr. Szuladzińskiego. Naukowiec z Australii wyczerpująco na wszystkie odpowiada.

9.15
Doktor Szuladziński prezentuje film z próby wytrzymałościowej skrzydła Tu-154M. W czasie wirtualnej próby złamania skrzydła okazuje się, że współczynnik bezpieczeństwa jest większy niż ten wymagany jako minimum.

9.14
Dr Szuladziński podkreślił, że znamy kształt zewnętrzny skrzydła i parametry materiałowe. Dodał, że w obliczeniach zastosowano wielkości obciążeń aerodynamicznych najbardziej prawdopodobne dla tego typu samolotów. Jak stwierdził uczony, przeprowadzenie takiej odwrotnej rekonstrukcji jest możliwe do wykonania, jakkolwiek nie można przy tym uniknąć stosowania pewnych apriorycznych założeń odnośnie szczegółów. Należy się jednak spodziewać, że niepewności z tym związane nie mają znaczącego wpływu na obliczoną wartość obciążeń niszczących.

9.10
- Używając dostępnych informacji jak również podstawowych zasad projektowania, została odtworzona konstrukcja skrzydła zewnętrznego samolotu Tu-154M. Pokazane są podstawowe wielkości naprężeń pod obciążeniami użytkowymi, a także ocena niektórych efektów dynamicznych. Praca ta powinna być traktowana jako pierwszy krok przy odtwarzaniu całego skrzydła, a także oceny jego zachowania w skrajnych warunkach – tłumaczy dr Szuladziński

09.07
Dr Grzegorz Szuladziński z firmy Analytical Service Pty Ltd., ekspert zespołu parlamentarnego, rozpoczął drugi dzień II Konferencji Smoleńskiej od referatu pt. "Inżynieria odwrotna w badaniu skrzydła Tu-154M".

Poniżej publikujemy szczegółowy program konferencji. Relację na żywo z przebiegu konferencji rozpoczynamy punktualnie o godzinie 9.00.
 
09:00 Va. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I ASPEKTY MEDYCZNE
Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka
09:00 – 09:20 Gregory Szuladziński, Analytical Service Pty Ltd. ‐ Reverse engineering of Tu‐154 wing
09:20 – 09:40 Marcin Gugulski, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej Tu‐154M z 10 kwietnia 2010 r. ‐ Stan zachowania zapisów z rejestratorów danych zabudowanych na Tu‐154M nr 101
09:40 – 10:00 Jacek Jabczyński, Portal „Pomnik Smoleńsk” ‐ Analiza zniszczeń samolotu Tu‐154M i weryfikacja ustaleń zawartych w raportach MAK i KBWL na podstawie dostępnych materiałów graficznych
10:00 – 10:15 Przerwa
 
10:15 Vb. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I ASPEKTY MEDYCZNE
Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka
10:15 – 10:35 Marcin Fudalej, Paweł Krajewski, Bronisław Młodziejowski, Sylwia Tarka ‐ Specyfikacja obrażeń ciał ofiar katastrof lotniczych w Warszawie
10:35 – 10:55 Małgorzata Wassermann, Uniwersytet Jagielloński ‐ Dokumentacja medyczna sekcji zwłok śp. Z. Wassermanna wykonanej przez stronę rosyjską, a polskie dokumenty sekcyjne
10:55 – 11:15 Stanisław Zagrodzki, Rodziny Smoleńskie ‐ Weryfikacja oficjalnych raportów ustalających przebieg katastrofy samolotu Tu‐154M z 10 kwietnia 2010 roku w oparciu o mapę dyslokacji ciał ofiar oraz analizę dokumentacji sądowo‐medycznej i badań toksykologicznych niektórych ciał ofiar
11:15 – 11:30 Przerwa
 
11:30 VIa. ASPEKTY SOCJOLOGICZNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Białymstoku
11:30 – 11:50 Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski ‐ Polacy o katastrofie smoleńskiej. Zachowania i poglądy – ewolucja – uwarunkowania
11:50 – 12:10 Radosław Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ‐ Spetryfikowane emocje? Próba oszacowania wpływu katastrofy smoleńskiej na preferencje wyborcze Polaków
12:10 – 12:30 Barbara Fedyszak‐Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ‐ Ingerencje „władzy” w autonomię nauki: instrumenty wpływu i reakcje środowiska naukowego
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa
 
13:30 VIb. ASPEKTY SOCJOLOGICZNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Białymstoku
13:30 – 13:50 Jacek Kurzępa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław ‐ Młodzież, ambiwalencja, postawy, katastrofa smoleńska
13:50 – 14:10 Krystyna Lis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ‐ Reakcje tygodników na wybrane wydarzenia związane z katastrofą smoleńską
14:10 ‐ 14:30 Daniel Wicenty, Uniwersytet Gdański ‐ Katastrofa smoleńska a przemiany na rynku prasowym. Przypadek trzech tygodników „obozu konserwatywnego"
14:30 – 14:45 Przerwa
 
14:45 VIIa. ZAGADNIENIA PRAWNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Karol Karski, Uniwersytet Warszawski
14:45 – 15:05 Bogdan Gajewski, International Society of Air Safety Investigators ‐ Wybrane aspekty badania wypadków lotniczych w Ameryce Północnej
15:05 – 15:25 Piotr Daranowski, Uniwersytet Łódzki ‐ Kilka uwag o formie porozumienia określającego podstawę prawną i tryb badania przyczyn katastrofy smoleńskiej
15:25 – 15:45 Małgorzata Wassermann, Uniwersytet Jagielloński ‐ Badanie katastrof komunikacyjnych w postępowaniu karnym, a działania prokuratury w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem 10.04.2010 roku
15:45 – 16:00 Przerwa
 
16:00 VIIb. ZAGADNIENIA PRAWNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Karol Karski, Uniwersytet Warszawski
16:00 – 16:20 Piotr Pszczółkowski, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi ‐ Prawne aspekty badania katastrofy smoleńskiej
16:20 – 16:40 Maria Szonert‐Binienda, Instytut Libra ‐ Katastrofa smoleńska w świetle prawa międzynarodowego
16:40 – 17:00 Tadeusz Jasudowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ‐ Śledztwo smoleńskie z perspektywy prawa do życia w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
17:00 – 17:10 Przerwa
 
17:10 – 19:00 DYSKUSJA GENERALNA
Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Białymstoku