Śląskie: podrożeją egzaminy na prawo jazdy

Opłaty za państwowe egzaminy na prawo jazdy na terenie woj. śląskiego zostaną podwyższone - tak zdecydował Sejmik Woj. Śląskiego na wniosek tamtejszego marszałka Jakuba Chełstowskiego. Część teoretyczna będzie kosztowała 50 zł (wcześniej 30 zł), a praktyczna w zależności od kategorii 200-250 zł (wcześniej 140-200 zł).

Zdjęcie ilustracyjne
Filip Błażejowski

Wprowadzając projekt uchwały w tej sprawie marszałek Chełstowski ocenił m.in., że uchwała jest skutkiem „przerzucenia przez stronę rządową gorącego kartofla na stronę samorządową”.

„Bo, jak nazwa wskazuje, to egzamin państwowy i nic nie stoi na przeszkodzie, by nadzór nad Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego przesunąć do wojewody”

– uznał.

„Oczywiście mamy zadania zlecone przez państwo, ale nastąpiła zmiana prawa: pan minister rekomendował Sejmowi zmianę procedury, aby to sejmiki ustalały wysokość opłat, a problemy WORD-ów są różnorakie. Ostatnia podwyżka cen była 10 lat temu, a my jako pierwsi przedkładamy ten projekt uchwały z uwagi na to, że analizy finansowe jasno wskazują, że bez dodatkowych środków do WORD-ów trzeba będzie dołożyć na koniec roku”

– wyjaśnił Chełstowski.

Podkreślił, że trzy działające w woj. śląskim WORD-y: w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, wraz ze swoimi oddziałami, mają ogromną skalę potrzeb, a część z nich w 2022 r. ma ujemny wynik finansowy. Jak zaznaczył, to samorząd przez dotację podmiotową będzie musiał uzupełnić te środki, a jednocześnie ustanowić wysokości progów zarobków egzaminatorów – w czterech grupach: ośrodki zabiegają, aby te stawki były jak najwyższe.

„Żeby strona przychodowa WORD-ów łącznie z kosztami inflacji mogła się zbilansować, przyjęliśmy rekomendację Związku Województw RP, która zakłada dźwignięcie stawek do pułapu maksymalnego”

– wyjaśnił Chełstowski.

Uzasadnienie poniedziałkowej uchwały przypomina, że obowiązek określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego został nałożony na sejmiki województw ustawą z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br.

Ustawa wskazuje stawki opłat w zakresie uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy, jakie mogą zostać uchwalone przez sejmiki województw jednak nie później, niż w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Uzasadnienie akcentuje, że dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, działających na terenie woj. śląskiego, przedstawili jednomyślne propozycje ustalenia wysokości opłat, zgodne z wysokością przewidzianą ustawą.

Wynoszą one: za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy 50 zł, za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem 200 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+ E, C1+ E, C, C+ E, D, D+ E lub D1+ E - 250 zł.

Uzasadnienie zapewnia, że przy określeniu wysokości opłat uwzględniono koszty rzeczowe, jak: zakup paliwa, utrzymanie pojazdów egzaminacyjnych (ubezpieczenie, przegląd, serwis), utrzymanie infrastruktury technicznej z elementami wyposażenia placów manewrowych, zużycie energii elektrycznej, zużycie materiałów, podatki lokalne oraz koszty osobowe związane z wynagradzaniem osób obsługujących proces egzaminowania oraz pozostałe świadczenia pracownicze.

W uzasadnieniu przypomniano, że przychody z działalności egzaminacyjnej stanowią główne źródła przychodów ośrodków ruchu drogowego, a aktualnie obowiązująca wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu jest na niezmiennym poziomie od 2013 r., pomimo znacznego wzrostu kosztów związanych z organizacją egzaminów i bieżącym utrzymaniem ośrodków.

Jako dodatkowy czynnik wskazano w wprowadzenie przepisów w zakresie zmian organizacji procesu egzaminowania, które m.in. ograniczyły dobową liczbę egzaminów praktycznych przydzielanych do przeprowadzenia przez jednego z egzaminatora. Ponadto m.in. do 2025 r. WORD-y muszą uzupełnić swój tabor o ciągniki siodłowe z naczepami.

Uzasadnienie podkreśla także, że 5 stycznia 2023 r. Związek Województw RP (ZWRP) wydał rekomendacje dla wszystkich województw ws. określenia przez sejmiki wysokości opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy, w których wskazał, aby stawki były jednolite we wszystkich województwach oraz wskazał ich wysokości.

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#WORD #prawo jazdy

mm
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo