Zawsze gotowi, zawsze blisko

Słowa znaczą, słowa niosą, od Słowa wszystko się zaczyna.

Gdy widzę dewizę Wojsk Obrony Terytorialnej, myślę sobie zawsze, jak jest ona znakomita. Słowa znaczą, słowa niosą, od Słowa wszystko się zaczyna, ono porządkuje, pokazuje kierunek, za którym idą czyny. To „zawsze” kojarzy mi się nieodmiennie z „Semper fidelis” – „Zawsze wierny”, łacińską dewizą, jaką nadał miastu Lwów w roku 1658 papież Aleksander VII. Miasto bohaterskie, miasto zawsze pełne wartości i wiary. Być wiernym to przecież także… wierzyć, zawierzyć, ale też dotrzymać słowa, trzymać się zasad, podążać w kierunku, który wskazuje nam busola moralna. Zawsze. Czyli bez wyjątku, nie na chwilę, nie wtedy, kiedy mi wygodnie – zawsze, czyli cały czas, bezwzględnie. Drugim słowem w dewizie WOT jest „gotowość”. I znowu powinienem je przyłożyć do siebie, zastosować, patrząc na swoje życie i postawy. Gotowość może być interpretowana na dwa sposoby. Po pierwsze, czy przygotowałem się na wszelkie okoliczności. W tym sensie bycie gotowym oznacza nauczyć się, nabrać umiejętności oraz zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt czy zapasy żywności, wody, leków. Drugie znaczenie oznacza postawę wewnętrzną, chęć, wolę podjęcia się jakiegoś działania. „Czy jesteś gotów wykonać to lub to?” – moglibyśmy zapytać. Taka wewnętrzna gotowość zawsze poprzedza samo działanie, jest stanem moralnym, duchowym. „Czy jesteś gotów bić się za ojczyznę?” – może brzmieć pytanie, na które żołnierz odpowiada: „Tak, jestem gotów”.  Wreszcie ostatnie słowo – „blisko”. Bliskość oznacza bycie obok. Święty Tomasz z Akwinu definiował przyjaźń w jednej z modlitw: „Bycie z przyjacielem to bycie PRZY przyjacielu”. To po prostu obecność. Jestem tu, gdzie trzeba, i wtedy, kiedy trzeba. „Zachowałam się, jak trzeba” – przesłanie „Inki” także to oznacza. Można bowiem powiedzieć innymi słowami: „Byłam tu, gdzie trzeba, kiedy trzeba” i „Zrobiłam, co trzeba”. Bycie blisko jednak to jeszcze coś więcej – to miłość, rodzina, wspólnota, ojczyzna. Łączą nas więzy – stajemy się sobie bliscy. Bądźmy więc my, Polacy, nie tylko w wojsku – „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. 
 

 Źródło: Gazeta Polska

Tomasz Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo