Statystyczny polski nauczyciel ma 42 lata i jest kobietą

Statystyczny polski nauczyciel ma 42 lata, wykształcenie wyższe i jest kobietą - wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Polsce jest ponad 660 tys. nauczycieli.

Jeramey Jannene/SXC
Statystyczny polski nauczyciel ma 42 lata, wykształcenie wyższe i jest kobietą - wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Polsce jest ponad 660 tys. nauczycieli. 14 października przypada ich święto - Dzień Edukacji Narodowej.

Zawód nauczycielski należy do zawodów mocno sfeminizowanych, blisko 83 proc. pracujących w tym zawodzie to kobiety.

Najstarszy zawodowo czynny nauczyciel w minionym roku szkolnym miał 86 lat, pracował w niepublicznej szkole policealnej; najmłodsze wiekiem były trzy nauczycielki pracujące w przedszkolach niepublicznych, miały po 19 lat. Średni wiek polskiego nauczyciela to 42 lata i z roku na rok rośnie.

W danych MEN za rok szkolny 2012/2013 (w przeliczeniu na etaty, gdyż jeden nauczyciel może pracować w różnych typach szkół, może też mieć mniej niż cały etat) wynika, że najwięcej nauczycieli uczy w szkołach podstawowych - 232 tys. W szkołach ponadgimnazjalnych uczy 135 tys. nauczycieli, w gimnazjach - 133 tys. nauczycieli. W przedszkolach pracuje 93 tys. nauczycieli.

Część nauczycieli jest zatrudniona poza szkołami i przedszkolami. W systemie oświaty są jeszcze m.in. placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli. Łącznie w minionym roku szkolnym w systemie oświaty pracowało 662 tys. nauczycieli.

Najwięcej nauczycieli, ponad połowa - 51,7 proc. osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli jest nauczycielami dyplomowanymi. 26,7 proc. osiągnęło stopień nauczyciela mianowanego, 16,6 proc. - nauczyciela kontraktowego. 5 proc. nauczycieli to stażyści.

93 proc. nauczycieli ukończyło studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym(część z nich ma stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego), blisko 8 proc. - ma tytuł magistra bez przygotowania pedagogicznego lub dyplom ukończenia studiów zawodowych lub dyplom ukończenia studiów I stopnia.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. (PAP)

 

 Źródło: PAP,niezalezna.pl

JW
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo