Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej upamiętniony w Katowicach

Tablicę upamiętniającą powstanie Młodzieżowego Ruch Oporu Solidarności Walczącej (MRO SW) odsłonięto dzisiaj w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Kopernika w Katowicach.

katowice.ipn.gov.pl

Ta stworzona przez uczniów u schyłku PRL organizacja zajmowała się m.in. kolportażem opozycyjnych pism i współorganizowaniem demonstracji. Odsłonięcie tablicy zorganizowano w ramach obchodów 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej - poinformował katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

„W 1987 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika utworzyli niezależną strukturę, która dała początek Młodzieżowemu Ruchowi Oporu Solidarności Walczącej. Organizacja ta skupiała młodzież średnich szkół Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Działalność miała charakter antykomunistyczny i była wyrazem przywiązania jego uczestników do ideałów wolności i solidarności”

– głosi napis na tablicy, którą ufundowało Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Inicjatorem upamiętnienia było Stowarzyszenie Pokolenie.

W środowej uroczystości wzięli udział dawni działacze MRO SW, przedstawiciele katowickiego oddziału IPN, lokalnych władz oraz szkoły im. Kopernika. Wydarzeniem towarzyszącym odsłonięciu tablicy jest otwarta na terenie szkoły wystawa IPN pt. „Solidarność Walcząca”. Po uroczystości na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza złożono kwiaty na grobie Sławomira Bugajskiego - założyciela śląskiej SW.

Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej to grupa powstała 24 kwietnia 1988 r. jako Młodzieżowy Ruch Oporu Niepodlegli, z inicjatywy Jerzego Gorzelika, wówczas ucznia II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Katowicach. Skupiała uczniów I LO, IV LO im. M. Nowotki, LO im. A. Mickiewicza i Liceum Zawodowego przy Hucie Baildon w Katowicach. Trzon grupy poza Gorzelikiem stanowili także: Adam Celder, Robert Dyja, Maciej Kaszowski, Jacek Kowalczyk, Wojciech Niedźwiedź.

Pierwsza akcja - wymalowanie antykomunistycznych napisów na murach I LO w Katowicach – miała miejsce jeszcze przed formalnym powstaniem grupy, pod koniec 1987 r. Poza malowaniem napisów na murach, grupa zajmowała się też kolportażem opozycyjnych pism i współorganizowaniem demonstracji rocznicowych (m.in. 11 listopada 1988 r. manifestacji w Katowicach) oraz wydawanie pisma pt. „Przebojem”.

- Od 8 września 1988 r. MRO Niepodlegli wszedł w skład struktur SW, przyjmując nazwę Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej, w szczytowym momencie liczył 30 osób. Brał udział w akcji wzywającej do bojkotu wyborów w 1989 r., współorganizacja manifestacji przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta – przypomniała Monika Kobylańska z katowickiego IPN. W 1990 r. członkowie MRO SW zaangażowali się w tworzenie Partii Wolności i Klubu Antykomunistycznego im. Józefa Mackiewicza. Aktywność grupy wygasła w drugiej połowie 1990 r.

Solidarność Walcząca powstała we Wrocławiu w 1982 r. i w krótkim czasie swoją działalnością objęła większość regionów kraju. Dążyła do obalenia komunizmu i pełnej niepodległości Polaków oraz innych narodów po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Jej działacze zwalczali komunistyczną propagandę oraz przywracali do społecznego obiegu prawdziwe informacje historyczne nadając audycje radiowe, drukując w podziemiu książki i prasę, a także organizując demonstracje i akcje protestacyjne. Liderem Solidarności Walczącej był działacz niepodległościowy Kornel Morawiecki.

Założycielem Solidarności Walczącej na Górnym Śląsku był Sławomir Bugajski, który we wrześniu 1982 r. skontaktował się ze Zbigniewem Oziewiczem z Wrocławia, a następnie poprzez niego nawiązał kontakt z Morawieckim. Od początku współpracowała z nim Barbara Kowalczyk (nigdy nie została formalnie członkiem SW), z którą razem pracował w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W październiku 1982 r. powstało pismo „Wolni i Solidarni” („WiS”), w którego pierwszym numerze ogłoszono powstanie SW na Śląsku. Założycielem, redaktorem i jednym z głównych autorów był Bugajski, który kierował pismem do 1989 r. W latach 1983-1985 ukazywało się również związane z tą organizację pismo „Podziemny Informator Katowicki”.

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

md
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo