Idea 3W łączy naukę z biznesem

Już ponad 40 instytucji, organizacji, firm przystąpiło do inicjatywy 3W: Woda-Wodór-Węgiel. Celem inicjatywy ogłoszonej w sierpniu ubiegłego roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest wsparcie świata nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie.

Adobe Stock

Współczesna cywilizacja opiera się na kreowaniu wartości dodanej: wytwarzaniu nowych rzeczy, przekształcaniu prostych substancji w coraz bardziej złożone materiały, produkty i usługi. Wszystko to wymaga zasobów oraz ogromnej ilości energii. Dlatego w najbliższych latach i dekadach czekają nas wielkie zmiany, związane przede wszystkim z koniecznością transformacji gospodarki w kierunku zeroemisyjności. Zaprezentowana przez BGK Idea 3W odpowiada na to wyzwanie: jest wizją przyszłości, w której całe społeczeństwo odpowiedzialnie zarządza zasobami, jakimi dysponuje, i w której można utrzymać i podnosić jakość naszego życia, zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów.

Aby móc skutecznie wdrażać rozwiązania 3W, potrzebna jest ścisła współpraca naukowców, biznesu i sektora publicznego. Niemniej istotne jest budowanie świadomości obywateli, że ich codzienne decyzje mają wpływ nie tylko na klimat i otaczające nas środowisko, ale także na to, jaka jest kondycja polskich przedsiębiorstw i stan naszej gospodarki.

– Jako instytucja finansowa chcemy w tym procesie uczestniczyć. Podejmujemy się roli łącznika między różnymi środowiskami, by działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki

– wskazuje Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Woda, wodór, węgiel strategicznymi zasobami
W przygotowanym w ubiegłym roku przez BGK raporcie „Idea 3W. Perspektywy rozwoju", prezentującym założenia inicjatywy, przedstawiono m.in. wyzwania związane z dostępnością i wykorzystaniem wody, wodoru i węgla nieenergetycznego, a także przegląd technologii wykorzystujących te strategiczne zasoby.

Jak wskazano w raporcie, woda, wodór i węgiel to trzy elementy, które są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Woda to źródło życia, ale też niezbędny zasób, który wykorzystujemy w przemyśle i energetyce. Ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Musimy jednak odpowiedzialnie nim gospodarować, bo już teraz odczuwamy skutki deficytu wody. W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 1600 m3 wody – to trzy razy mniej niż w Europie. Dlatego powinniśmy zadbać o retencję i systemy melioracyjne. To bardzo ważne, by w sytuacji zmieniającego się gwałtownie klimatu w sposób mądry i przemyślany zarządzać zasobami wody.

Wyzwania związane ze zmianami klimatu to m.in. inwestycje w nowoczesne i odnawialne źródła energii takie jak wodór, który nazywany jest paliwem przyszłości. Nie tylko w kontekście motoryzacji, ale także energetyki czy przemysłu np. hutniczego. Cały świat staje do wyścigu w walce o prym w produkcji zielonego, ekologicznego wodoru. W tym wyścigu Polska ma szansę być liderem. Doliny wodorowe, farmy wiatrowe, które produkują zielony wodór, autobusy i pociągi wodorowe to nie jest pieśń przyszłości. To rzeczy, które już się dzieją.

Trzecie W, czyli węgiel, to pierwiastek występujący we wszystkich żywych organizmach i pod wieloma postaciami, które mają odmienne i bardzo cenne właściwości. Dzięki nowym technologiom węgiel powraca w zupełnie innych zastosowaniach. Grafen, fulereny, nanorurki węglowe czy węgiel aktywny niosą ze sobą ogromny potencjał. Pozwalają tworzyć lżejsze i trwalsze materiały inżynieryjne, co umożliwia ich stosowanie w wielu branżach: elektronice, medycynie, budownictwie, przemyśle kosmicznym, lotnictwie i motoryzacji.

Centrum Innowacji pomoże w komercjalizacji nowych technologii
Ważnym etapem realizacji inicjatywy 3W jest uruchomienie w tym roku Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W (ICI 3W), które ma przyspieszyć i ułatwić komercjalizację nowych technologii z obszaru wody, wodoru i węgla. Centrum ma opracowywać diagnozy potencjału i przygotowywać strategie rozwoju technologii w obszarach 3W.

– Szczególnie istotne będą obszary wspólne, które łączą te rozwiązania, np. wodne z węglowymi. Podmioty zainteresowane komercjalizacją wynalazków z sektora 3W będą mogły dodatkowo zwrócić się do Centrum o wsparcie relacyjne w poszukiwaniu partnerów do komercjalizacji, jak również w pozyskaniu środków finansowych

– zapowiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka.

Kolejne podmioty dołączają do ekosystemu 3W
W niewiele ponad rok od ogłoszenia inicjatywy 3W dołączyło do niej już ponad 40 podmiotów, w tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Technik Węglowych, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości czy Toyota Central Europe.

– Synergia zasobów i potencjałów, zwłaszcza intelektualnych, którymi dysponujemy w naszym kraju, to klucz do sukcesu polskich przedsiębiorców na międzynarodowych rynkach. Za cel postawiliśmy sobie budowę platformy do współpracy wielu środowisk: nauki, biznesu, administracji publicznej i konsekwentnie ten cel realizujemy. Najlepszym dowodem jest już kilkadziesiąt organizacji – a ta liczba ciągle rośnie – które współdziałają z nami na rzecz rozwoju sektora 3W – podkreślił Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający Pionem Strategii BGK.

 

 Źródło: niezalezna.pl

 

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo