W referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Warszawy, także ci, którzy nie są zameldowani w stolicy, lecz w niej mieszkają, uczą się lub pracują. Aby wziąć udział w referendum należy z odpowiednim wyprzedzeniem dopisać się do listy wyborców.

Referendum warszawskie odbędzie się już 13 października, jednak wielu mieszkańców stolicy zapewne nadal nie wie, że zgodnie z obowiązującym prawem, może wziąć w nim udział nawet bez warszawskiego meldunku. Do głosowania w referendum uprawnieni są bowiem także wszyscy, którzy nie mają zameldowania w stolicy, lecz w tym mieście stale mieszkają.
 
Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie wyborczym, wszystkie osoby, które są zameldowane poza Warszawą, lecz mieszkają w tym mieście na stałe, uczą się lub pracują, mogą bez przeszkód zostać dopisane do rejestru wyborców. Wystarczy jedynie złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek w urzędzie dzielnicy.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemną deklarację, w której osoba pragnąca dopisać się do rejestru wyborców podaje swoje dane personalne, obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania. W przypadku wystąpienia wątpliwości, urząd może zażądać także przedstawienia na przykład umowy najmu mieszkania w Warszawie.