Modernizacja i rozbudowa stacji w Białej Podlaskiej i Małaszewiczach

W ramach dofinansowania Krajowego Programu Kolejowego Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA przeprowadzi inwestycje na linii Warszawa–Terespol, w ramach których zostanie rozbudowana stacja w Białej Podlaskiej i Małaszewiczach. Zwiększenie liczby torów w tych kluczowych rejonach pozwoli podnieść wydajność przewozu ładunków w transporcie kolejowym i polepszy możliwości wymiany handlowej. Dworce zostaną również zmodernizowane, co poprawi komfort podróżnych.

fot. mat. pras.

Umowa o wartości 123 mln zł na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze, podpisana przez Polskie Linie Kolejowe S.A., zwiększy dostępność i przepustowość stacji oraz konkurencyjność kolei w transporcie towarów. Stacja Biała Podlaska zyska 10 nowych torów, a stacja Małaszewicze będzie rozbudowana o 3 tory, łącznie zostanie ich wybudowanych kilkanaście kilometrów. Stacje będą dostosowane do obsługi cięższych i dłuższych pociągów towarowych, nawet do długości nawet 750 metrów.

Szybciej i bardziej ekologicznie
 Zakres prac obejmie także budowę nowej sieci trakcyjnej, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz odwodnienie, ważne dla dobrego utrzymania torów. – To ważna inwestycja dla poprawy przewozu towarów koleją. Efektem będzie sprawniejszy przejazd większej liczby pociągów, co oznacza lepsze możliwości wymiany handlowej. Takie inwestycje jak ta w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej istotnie zwiększają rolę kolei jako sprawnego i ekologicznego środka transportu – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na stacji Biała Podlaska i Małaszewicze zwiększy rolę ekologicznego transportu kolejowego na ważnej trasie Wschód–Zachód. Dzięki pracom poprawi się konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Bezpieczniejszy dostęp do kolei na przystanku Biała Podlaska Wschodnia
W zakresie podpisanej umowy zadbano również o bezpieczeństwo pieszych, planując budowę przejścia pod torami na nowym przystanku Biała Podlaska Wschodnia. Zostanie ono wyposażone w pochylnie, z których będą mogli korzystać podróżni z trudnościami z poruszaniem się. W tunelu zamontowane zostanie energooszczędne, jasne oświetlenie LED. Obiekt zapewni dogodne przejście na dwa nowe perony jednokrawędziowe. Wejście do tunelu będzie zapewnione od strony ulicy Sidorskiej i Akademii Bialskiej.
Wykonawcą prac jest firma Trakcja S.A. Prace zaplanowane są na lata 2022-2024.

Lepszy dostęp do kolei na stacjach Biała Podlaska, Terespol i Małaszewicze
Od października podróżni korzystają na stacji Biała Podlaska nowego przejścia podziemnego, którym od strony budynku dworca mogą dostać się na zmodernizowany już wcześniej peron wyspowy. Osoby z trudnościami w poruszaniu się i ciężkim bagażem mogą skorzystać z windy. W przejściu jest oznakowanie i oświetlenie. Wykonawca kontynuuje przebudowę peronu przy budynku dworca. Układana jest nowa nawierzchnia, będą montowane wiaty, ławki, oświetlenie i gabloty informacyjne. Od połowy grudnia planowane jest udostępnienie nowego peronu podróżnym.

PLK wspólnie z miastem wybudowały także bezkolizyjne skrzyżowanie w rejonie ul. Lubelskiej w Białej Podlaskiej. Wyremontowano przejazdy kolejowo-drogowe, m.in. na ul. Łomaskiej.

W ramach tej samej umowy podróżni korzystają z nowych wyższych peronów z dojściami przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych w Małaszewiczach i Terespolu. Pasażerowie zyskali nowe wiaty peronowe, wygodne ławki, oznakowanie i tablice informacyjne.


Rozbudowa stacji Małaszewicze i Biała Podlaska są uzupełnieniem inwestycji „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce–Terespol, etap III – LCS Terespol”, dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Wartość tego projektu to 736,8 mln zł.

 

 

 Źródło: redakcja

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo