Mocna krytyka listu otwartego byłych prezesów NBP. "Tezy w nim zawarte są nieprawdziwe"

Krytycznie oceniamy próby publicznego kontestowania działalności Rady Polityki Pieniężnej - wskazano w stanowisku Rady ws. listu otwartego byłych prezesów NPB i byłych członków RPP. Zaznaczono, że tezy w nim zawarte są nieprawdziwe.

flickr

W swoim stanowisku Rada podkreśliła, że działając kolegialnie w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie polityki pieniężnej, krytycznie ocenia próby publicznego kontestowania działalności Rady, w tym podjętych decyzji, o ile nie są zgodne z oczekiwaniami członków wybranych przez Senat.

Rada negatywnie ocenia także formułowane publicznie zarzuty przez członków wybranych przez Senat co do warunków wypełniania funkcji członka RPP, które nie służą autorytetowi NBP, gdyż nie mają one oparcia w faktach. "Wobec powyższego, wyrażamy dezaprobatę dla listu otwartego byłych Prezesów NBP i byłych członków RPP z dnia 16 października 2022 roku. Tezy w nim zawarte są nieprawdziwe"

- wskazano.

Napisano, że funkcjonowanie RPP, wiąże się zarówno z samodzielną pracą członków RPP, jak i ich współdziałaniem w ramach całej Rady oraz w ramach NBP. Wskazano, że wymiar prawny funkcjonowania RPP oraz szeroko rozumianych zasad aktywności jej członków zostały przypomniane w Stanowisku Zarządu NBP z dnia 20 października 2022 roku.

"Rada Polityki Pieniężnej podziela stanowisko Zarządu NBP. Jednocześnie zwraca uwagę, że w gremium kolegialnym oprócz ustawowych i regulaminowych rozwiązań bardzo ważne są tzw. dobre praktyki, których wypełnianie także powinno być ważnym kryterium oceny aktywności członków RPP" - wskazano w stanowisku. Oceniono, że "wypowiedzi członków RPP wybranych przez Senat nie spełniały kryterium dobrych praktyk".

Zaznaczono, że podejmowanie decyzji związanych z realizacją polityki pieniężnej musi opierać się na odpowiednich materiałach statystycznych i analizach, których dobór i weryfikacja ma fundamentalne znaczenie przy ocenie procesów inflacyjnych i gospodarczych. Dla dokonania pełnej oceny zagadnień związanych z procesami inflacyjnymi i gospodarczymi niezbędne jest także korzystanie ze wsparcia ekspertów pracujących w NBP, których kompetencje są bardzo wysoko oceniane w kraju i za granicą.

"Rada jednoznacznie stwierdza, że wszyscy jej członkowie mają maksymalnie możliwy i równy dostęp do aktualnych danych, informacji oraz wiedzy Narodowego Banku Polskiego, co stanowi potwierdzenie i gwarancję, że podejmowane w trybie kolegialnym decyzje w zakresie polityki pieniężnej są na najwyższym poziomie merytorycznym"

- napisano.

Podkreślono, że w związku z szokiem wywołanym agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, konsekwencjami pandemii COVID-19, a także ze skutkami zachodzących w gospodarce zmian strukturalnych, w tym transformacji energetycznej – realizacja polityki pieniężnej dokonuje się obecnie w szczególnie trudnych uwarunkowaniach.

"Podejmowanie decyzji w zakresie polityki monetarnej wymaga zapoznawania się z coraz większą ilością materiałów statystycznych i analiz. Narodowy Bank Polski stwarza bardzo dobre warunki pracy wszystkim członkom RPP w związku z tymi zadaniami, także przez odpowiednie rozwiązania organizacyjno-operacyjne" - wskazano w stanowisku Rady.

Zapewniono, że decyzje w zakresie polityki pieniężnej podejmowane są w oparciu o najlepszą wiedzę co do perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej oraz mając zapewnione odpowiednie warunki pracy. "Zarzuty publiczne, a nawet tezy sugerujące rzekome trudności w wypełnianiu mandatu – uznaje za bezpodstawne, szkodzące autorytetowi banku centralnego oraz interesom finansowym państwa"

- podkreślono.

W opublikowanym w połowie października liście otwartym byłych prezesów NPB i byłych członków RPP zarzucono obecnemu zarządowi NBP m.in. ograniczanie niezależności wypowiedzi członków RPP, ograniczanie dostępu do materiałów statystycznych i analiz prowadzonych w NBP oraz możliwości kontaktów z ekspertami NBP.

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#NBP #Bank centralny

wb
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo