Fabian Bronisław (1892–1976) – dowódca szkolnej eskadry

Urodził się 3 września 1892 r. w Rajtarowicach pow. Sambor. Syn Krzysztofa i Zofii z Żamojów. Ukończył gimnazjum oraz trzy semestry prawa. W roku 1911 należał do 7 zastępu I Lwowskiej Drużyny Skautowej.

Fabian Bronisław
archiwum

Po wybuchu I wojny światowej, od 15 sierpnia 1914 r. Fabian Bronisław służył w oddziale, który wszedł w skład Legionu Wschodniego. Po jego rozformowaniu (26 września) wcielony do armii austro-węgierskiej. Przydzielony do kadry Galicyjskiego Pułku Piechoty Nr 30 (Galizisches Infanterieregiment Nr. 30). Jednostka zyskała przydomek pułku „Dzieci Lwowskich”.  Od 1 marca do 30 kwietnia 1915 r. kształcił się w szkole oficerów rezerwy. Od 1 lipca walczył na froncie rosyjskim, następnie włoskim i rumuńskim. 4 listopada 1916 r. dostał się do rosyjskiej niewoli, z której zbiegł  w styczniu 1918 r.; powrócił do 30 pp.

Obrona Lwowa

Od 1 listopada 1918 r. Fabian Bronisław uczestniczył w obronie Lwowa przeciwko Ukraińcom w stopniu ppor. piech. Dowodził oddziałem karabinów maszynowych na odcinku I (pododcinek Wulka). Po wyparciu przeciwnika z miasta (22 listopada) wcielony do tworzonego 30 Pułku Piechoty im. Króla Jana III Sobieskiego, później przemianowanego na 3 Pułk Strzelców Lwowskich, następnie w 40 Pułk Strzelców Lwowskich. 20 października 1919 r. skierowany do Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych w Warszawie. Od 5 marca 1920 r. w składzie 6 eskadry wywiadowczej uczestniczył w walkach z Rosją bolszewicką. We wniosku na order Virtiti Militari napisano:
 

„Jako obserwator bardzo dzielny, pełnił swą służbę wzorowo. Częstymi lotami położył wielkie i liczne zasługi, zwłaszcza w walkach z armią nieprzyjacielskiego Budiennego. Odznaczył się w dniach 16, 17 i 18 VIII 1920 r. W dniach tych najcięższych walk w okolicy Lwowa latał kilka razy dziennie. Z niskiej wysokości ostrzeliwując siły nieprzyjaciela z km, idące na pomoc i celnymi bombami położył wielkie zasługi. Nie zważając na złe warunki atmosferyczne zapuszczał się w głąb na tyły nieprzyjaciela, przywożąc cenne wiadomości i zdjęcia fotograficzne”.

Komendant portu pułku lotniczego

Po wojnie zweryfikowany jako porucznik obserwator z 1 czerwca 1919 r., 15 grudnia 1922 r. został skierowany na kurs pilotażu do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy. Po jego ukończeniu przydzielony do 2 Pułku Lotniczego. Awansowany 1 lipca 1923 r. na stopień kapitana obserwatora. Od 1 sierpnia 1923 r. pełnił służbę w 6 Pułku Lotniczym, gdzie objął stanowisko zastępcy komendanta parku lotniczego; od 25 stycznia 1926 r. mianowany komendantem portu pułku; 11 sierpnia 1927 r. został dowódcą 62 eskadry lotniczej tego pułku. Od 1 kwietnia 1928 r. referent mobilizacyjny pułku. Od 16 grudnia dowodził eskadrą szkolną, a od 6 lutego 1929 r. (?)  zastępcą dowódcy dyonu szkolnego. Od kwietnia do listopada 1933 r. dowódca II dyonu lotniczego. Po roku 1934 przeniesiony w stan spoczynku lub do rezerwy.

Po II wojnie światowej Fabian Bronisław mieszkał w Wlk. Brytanii. Zmarł 10 kwietnia 1976 r. w Datford. Pochowany na  Cmentarzu Darenth.

Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości.

 Źródło: niezalezna.pl

 

Adam Borowski
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo