PKO Bank Polski dla polskiej gospodarki oraz „zielonych” projektów

PKO Bank Polski od wielu lat wspiera znaczące dla polskiej gospodarki przedsięwzięcia inwestycyjne, m.in w sektorze energetycznym. Bank konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w zieloną transformację polskiego systemu energetycznego, finansując lub współfinansując największe projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Lider polskiego sektora bankowego uczestniczy też w konsorcjach finansujących strategiczne projekty, przyczyniające się do dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Adobe Stock

Realizując swoją strategię biznesową, PKO Bank Polski wszedł do konsorcjum instytucji finansowych, które udzieliły spółce Gaz-System kredytu, z którego środki zostały wykorzystane do finansowania m.in. budowy uruchomionego w ostatnich dniach połączenia gazowego Baltic Pipe. Łączna kwota finansowania udzielonego Gaz-Systemowi przez bank to 650 mln zł. Bank udzielił również spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 150 mln euro.

Cieszymy się, że jako lider polskiego sektora bankowego możemy uczestniczyć w finansowaniu jednej z najważniejszych obecnie inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jaką jest gazociąg Baltic Pipe. Dla naszych klientów angażujemy najlepszych specjalistów i doradzamy przy doborze formy finansowania. Współpraca z Gaz-Systemem to strategiczna umowa, w której PKO Bank Polski wraz z konsorcjum banków wspiera znaczące dla polskiej gospodarki przedsięwzięcia inwestycyjne

– podkreśla Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu. W konsorcjum wzięło udział w sumie 10 banków polskich i zagranicznych.

Baltic Pipe – symbol polskiej suwerenności energetycznej

Współfinansowana przez PKO Bank Polski budowa Baltic Pipe jest najważniejszym projektem energetycznym realizowanym w ramach rządowej strategii dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Inwestycja zapewni Polsce bezpośredni dostęp do złóż gazu zlokalizowanych na Szelfie Norweskim. Nowe połączenie międzysystemowe pomiędzy Polską a Danią wpłynie istotnie na zwiększenie stabilności, bezpieczeństwa i konkurencyjności rynku gazu w tej części Europy. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa - podczas uroczystości uruchomienia gazociągu - podkreślała, że  jako kraj przez ostatnie lata przygotowywaliśmy się do uniezależnienia od niewiarygodnego partnera, jakim jest Federacja Rosyjska dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego sprawia, że Polska jest dziś energetycznie bezpieczna, a połączenie Baltic Pipe jest symbolem polskiej suwerenności energetycznej i nasza sytuacja w tych niepewnych czasach jest stabilna.
 
Oddanie do użytkowania dwukierunkowego połączenia międzysystemowego pomiędzy Polską i Danią otwiera nowy szlak dostaw do Polski gazu ziemnego, który wydobywany na Morzu Norweskim i transportowany przez teren Danii i obszar Morza Bałtyckiego trafi na polskie wybrzeże w województwie zachodniopomorskim. Przedsięwzięcie realizowane przez operatorów sieci przesyłowej: polskiego Gaz-Systemu i duńskiego Energinet, polegało na wybudowaniu 275 km gazociągu podmorskiego od miejscowości Faxe w Danii do miejscowości Pogorzelica w Polsce oraz 231 km gazociągów krajowych na trasach Goleniów–Lwówek i Niechorze–Płoty. W ramach projektu zostały także rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowie i Odolanowie oraz wybudowana od podstaw tłocznia Gustorzyn.
Wsparcie dla zielonej energii

Oprócz współfinansowania strategicznych dla polskiej gospodarki inwestycji, największy polski bank od lat wspiera proces transformacji energetycznej. W 2020 roku bank wdrożył Politykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), która wychodzi naprzeciw potrzebie wspierania środowiska naturalnego, zapobiegania globalnym zmianom klimatu oraz transformacji gospodarki Polski w stronę zeroemisyjności. Celem tej polityki jest sukcesywne zwiększanie udziału grupy w finansowaniu OZE. Polityka określa preferowane kierunki rozwoju portfela kredytowego w segmencie OZE. Koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatraków. W 2021 roku. PKO Bank Polski zwiększył wartość zielonego finansowania o 83 proc. rok do roku, a jego udział w sumie bilansowej banku był 3,5-krotnie wyższy niż udział finansowania wysokoemisyjnego.

Przykładem zaangażowania PKO Banku Polskiego na rzecz zielonej transformacji jest podpisana w lutym ubiegłego roku – w konsorcjum z dwoma innymi instytucjami finansowymi – umowa o wartości 479 mln zł na sfinansowanie portfela OZE należącego do Qair, niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW. Z kolei w marcu ubiegłego roku PKO Bank Polski przystąpił do konsorcjum banków, które udzieliły kredytu inwestycyjnego o wartości 138 mln zł spółce PAK PCE Fotowoltaika, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin . Kredyt sfinansował budowę farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp. To jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, w dodatku jedna z kilku w naszym kraju finansowanych w oparciu o długoterminową umowę dostawy energii PPA. Farma powstała na zrekultywowanym terenie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, prowadzonej przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów .

Innym dużym projektem OZE, któremu w ubiegłym roku wsparcia w ramach konsorcjum udzielił bank, jest budowa Farmy Wiatrowej Grabowo. Projekt, realizowany przez firmę z grupy Polenergia, przewiduje zainstalowanie 20 turbin wiatrowych o łącznej mocy 44 megawatów. Uruchomienie farmy jest planowane na IV kwartał 2023 roku. Kwota finansowania to 216 mln zł, w tym udział PKO Bank Polskiego na poziomie 72 mln zł.

Udział w finansowaniu największych projektów fotowoltaicznych

Lider polskiego sektora bankowego znalazł się też w konsorcjum banków, które sfinansują portfel elektrowni słonecznych Grupy R.Power, największego polskiego dewelopera projektów fotowoltaicznych. Zgodnie z podpisaną na początku tego roku umową, finansowanie o wartości 864 mln zł zostanie przeznaczone na budowę elektrowni słonecznych o łącznej mocy 299 MWp, które wygrały ubiegłoroczne aukcje OZE.

W ubiegłym roku Grupa R.Power oddała do użytkowania portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 175 MWp. W okresie najbliższych kilkunastu miesięcy łączny wolumen mocy, który R.Power planuje zrealizować będzie ponad dwukrotnie wyższy. Ponadto w ramach aukcji OZE R. Power zabezpieczyła w zeszłym roku prawa do sprzedaży energii z portfeli projektów o łącznej mocy ponad 400 MWp. Łącznie w Polsce firma rozwija portfolio projektów o mocy ponad 6 GWp, co czyni ją największym podmiotem sektora fotowoltaicznego w kraju.

PKO Bank Polski współfinansuje także budowę Farmy Zwartowo, największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i w tej części Europy. Farma zlokalizowana na Pomorzu będzie miała powierzchnię 300 ha. Inwestycja zostanie wybudowana przez niemiecką firmę Goldbeck Solar we współpracy z polską spółką Respect Energy. Kwota finansowania kolejnej fazy inwestycji wynosi 635 mln zł. Farma docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych. - Farma Zwartowo doskonale wpisuje się w naszą politykę wspierania dekarbonizacji kraju. Na naszych oczach polska energetyka przechodzi dynamiczną transformację w stronę zeroemisyjności – wskazuje Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

Sprawdzony finansowy partner projektów infrastrukturalnych

PKO Bank Polski jest liderem na rynku pod względem finansowania projektów infrastrukturalnych, które mają bezpośredni wpływ na dobrobyt mieszkańców, ale także na środowisko naturalne. Dzięki podpisanemu w tym roku przez bank i spółkę Koleje Dolnośląskie umowie kredytu inwestycyjnego o wartości 255 mln zł przewoźnik będzie mógł sfinansować zakup 12 nowych, przyjaznych środowisku pociągów z bydgoskiej PESY i uruchomić jeszcze większą liczbę połączeń dla mieszkańców regionu. W zeszłym roku instytucje podpisały umowę na kredyt konsolidacyjny o wartości 442 mln zł, który umożliwił przewoźnikowi spłatę dotychczasowych zobowiązań inwestycyjnych oraz kontynuację projektu taborowego.

Przykładem innej inwestycji proekologicznej, współfinansowanej przez PKO Bank Polski, jest budowa Portu Czystej Energii, czyli zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku. Będzie to nowoczesna instalacja umożliwiająca produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów nienadających się do recyklingu. Odzyskiwana energia z odpadów jest energią zieloną, gdyż nie pochodzi z tradycyjnych kopalnych źródeł, a wysokosprawny system oczyszczania spalin pozwoli bardzo skutecznie ograniczyć emisję do środowiska. Do instalacji trafiać będą odpady z Gdańska i 34 pomorskich gmin. Uwzględniając koszty związane z obowiązkiem dostosowania instalacji do nowych wymogów środowiskowych, koszt inwestycji wynosi ok. 610 mln zł, z czego blisko 271 mln zł stanowi bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Spójności UE.

Wsparcie rozwoju i ekspansji polskich firm

PKO Bank Polski, jako największy polski bank dla korporacji i biznesu, finansuje wiele innych znaczących dla polskiej gospodarki przedsięwzięć inwestycyjnych. Bank przystąpił m.in. do konsorcjum, które udzieliło kredytu o wartości 2,8 mld zł Grupie Maspex, jednemu z największych producentów i dystrybutorów produktów spożywczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Udział PKO Banku Polskiego to 875 mln zł. Finansowanie zostało przeznaczone na nabycie spółek CEDC International i B2B Wine & Spirits, które są największym importerem zagranicznych alkoholi na polskim rynku. Tym samym producent m.in. wódki Żubrówka znów znalazł się w polskich rękach.

Natomiast m.in. dzięki finansowaniu konsorcjalnemu o łącznej wartości 460 mln zł (udział PKO Banku Polskiego to 230 mln zł) największy polski producent rowerów – firma Kross może dalej rozwijać działalność e-commerce, budować własną sieć sprzedaży w większych miastach oraz rozszerzać eksport produktów. To pozwoli polskiej firmie umocnić pozycję lidera branży rowerowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

 Źródło: redakcja

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo