W najbliższą niedzielę swoją działalność zainauguruje Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp., mieszczący się w odnowionym domu biskupów gorzowskich. Celem placówki ma być propagowanie kultury chrześcijańskiej, prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej oraz kulturalnej i duszpasterskiej oraz kultywowanie pamięci o osobie i dokonaniach bp Pluty.

Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp. został powołany 19 marca br. dekretem biskupa Regmunta. Jego dyrektorem został ks. dr Grzegorz Cyran. Według przedstawionych przez niego wstępnych założeń w Instytucie powstanie dział archiwalny, biuro ekspozycji stałej (muzeum poświęcone osobie biskupa Wilhelma Pluty), którą otwarto w czerwcu br. oraz kilkuosobowa grupa badawcza.

Instytut zamierza organizować otwarte dla publiczności akademickie wieczory odbywające się sześć razy w roku oraz inne spotkania okolicznościowe, wśród nich: wykłady, zajęcia dla uczniów i studentów, koncerty, wystawy oraz konkursy

Bp Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Równolegle kontynuował studia, które uwieńczył w 1947 r. obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 lipca 1958 r. został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego.

Po utworzeniu w 1972 r. przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. Zginął 22 stycznia 1986 r. w wypadku samochodowym w Przetocznicy koło Krosna Odrzańskiego (Lubuskie). Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym. Bp Pluta niezwykle zasłużył się dla rozwoju Kościoła na ziemiach zachodnich. W sposób szczególny troszczył się o formację duchowieństwa i rozwój duszpasterstwa rodzin. Był autorem nowatorskich rozwiązań duszpasterskich, które próbował realizować w diecezji powierzonej jego pieczy pasterskiej.